Ny studiemodell ved UiT: slik blir prosessen på Helsefak

Saken om fornyelse av studieprogramporteføljen ved UiT er endelig vedtatt av universitetsstyret. På Helsefak skal det nå oppnevnes arbeidsgrupper, som skal ta prosessen med den nye studiemodellen videre. Dekanatet lover bred involvering av de ansatte.

Medisinstudenter ved Helsefak har beredskapsøvelse.
Medisinstudenter ved UiT Helsefak. Også profesjonsutdanningene vil bli berørt av endringene i studieprogramporteføljen. Foto: Oddleif Larsen/UiT
Portrettbilde av Andreassen, Rune Nordgård
Andreassen, Rune Nordgård rune.n.andreassen@uit.no Faggruppeleder og seniorrådgiver for kommunikasjon, formidling og studentrekruttering ved Helsefakultetet.
Publisert: 14.02.24 12:35 Oppdatert: 14.02.24 16:27
Helse og velferd Om UiT

Den nye studiemodellen ved UiT Norges arktiske universitet ble endelig vedtatt av UiT-styret den 8. februar. Omleggingen skal sørge for at UiT fortsatt leverer gode studietilbud, selv om de økonomiske rammene er trangere.

Også Helsefak må belage seg på store endringer, sier dekan Gunbjørg Svineng.

- Samtlige studieprogrammer blir berørt. Vi må lete etter alle muligheter som finnes for å nå målene, understreker dekanen.

Arbeidet med å fornye studieprogramporteføljen har pågått i over ett år. Grunnen til at studietilbudene ved UiT skal videreutvikles og fornyes, er behovet for å møte fremtidens kompetansebehov på en ressursmessig bærekraftig måte.

På Helsefak skal bachelorprogrammene i disiplinfag (biomedisin, psykologi og idrettsfag), og på sikt masterprogrammene, tilpasses nye rammer og fordeles på programfag, fellesfag og valgfag.

Men også profesjonsutdanningene ved Helsefak skal gås gjennom, for å identifisere potensialet for økt fellesundervisning og samarbeid.

- Utviklingsarbeidet vi nå går i gang med vil også kreve kompetanseheving innen læringsdesign og utdanningsfaglig digital kompetanse, samt tilrettelegging for gode digitale læringsmiljø. Her forventes det at Result, ITA (utdannings- og forskningstjenester ved IT-avdelingen) og HelPed samarbeider og kan bistå fagmiljøene og tilrettelegge med infrastruktur og kompetansehevende tiltak, sier prodekan for utdanning, Astrid Gramstad.

Totalt skal det gjennomføres 29 tiltak i forbindelse med innføring av ny studiemodell ved UiT, de første med frist allerede før sommeren.

Ved Helsefak skal det nå oppnevnes arbeidsgrupper, som skal jobbe med tiltakene som er relevante for fakultetet. Arbeidsgruppene vil bestå av både faglig og administrativt ansatte, og det vil også bli vurdert å involvere studentene, sier Gunbjørg Svineng.

Arbeidet med å innføre ny studiemodell ved UiT vil foregå helt fram til høsten 2025. Universitetet har satt av 52 millioner kroner til prosessen, og hvert fakultet er tildelt 1,5 millioner kroner hver til å komme i gang med arbeidet. I løpet av våren blir det besluttet hvordan resten av pengene skal brukes og fordeles.

For å holde de ansatte ved Helsefak informert om innføringen av ny studiemodell, vil det bli gjennomført jevnlige informasjonsmøter underveis.

Du kan se opptak av informasjonsmøtet her.

Du finner presentasjonen fra møtet i lenke nederst på siden. 


Kortnytt fra Det helsevitenskapelige fakultet, Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak, Institutt for klinisk medisin, Institutt for farmasi, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Andreassen, Rune Nordgård rune.n.andreassen@uit.no Faggruppeleder og seniorrådgiver for kommunikasjon, formidling og studentrekruttering ved Helsefakultetet.
Vi anbefaler