Den norske fredsfilmprisen for 2024 delt ut

Den norske fredsfilmprisen ble 20. januar delt ut for 20. gang av Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF). Prisen ble tildelt filmen The Monk and the Gun.

TIFF
TIFF Foto: Hanna Suni
Portrettbilde av Douglas Aranibar, Marcela
Douglas Aranibar, Marcela marcela.douglas@uit.no instituttleder
Publisert: 30.01.24 21:05 Oppdatert: 01.02.24 11:04
Kunst og kultur Samfunn og demokrati

Fredsfilmprisen er en internasjonal filmpris som setter søkelyset på direkte, strukturell eller kulturell vold, og som på en kreativ og kunstnerisk måte bidrar til forebygging eller reduksjon av vold/krig. Fredsfilmprisen er et samarbeid mellom Senter for fredsstudier (CPS) og Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF). Noe av bakgrunnen for en fredsfilmpris er at film har et stort potensial for å skape refleksjon og dialog, og gir mulighet til å forstå ulike ståsteder, og perspektiver, noe som vil være spesielt viktig i konflikt.

Årets jury bestod av Ana Luisa Sanchez Laws, professor i tverrfaglige metoder ved Senter for fredsstudier (CPS) ved UiT, Helene Victoria Rosså, student ved UiT og Fredrik Mortensen, filmskaper fra Tromsø.  

Evigvarende budskap om fred 

– The Monk and the gun har et evigvarende budskap om fred. En viktig faktor for meg var også å anerkjenne at demokratiets fremtid er noe som må skapes kontinuerlig – demokrati er et ideal, ikke et faktum. Det viser denne filmen godt. Når man leser definisjoner av demokrati, kommer man ofte til kriterier som ‘frie og rettferdige valg’, ‘rettsikkerhet’, og ‘ytringsfrihet’. Men hva om medfølelse? Eller respekt for planeten? Vi trenger nye kriterier for det styresystemet vi skal velge for verden, hvis vi skal gå fra et menneskesentrert syn på livet til et livssentrert eller planetsentrert syn, sier professor Ana Luisa Sanchez Laws. 

Tar ikke aktiv side 

– Jeg synes det er fint at filmen ikke tar en aktiv side i en aktiv konflikt, men heller ser på prosesser som kan føre til uenigheter. For meg gjør det at filmen oppleves diplomatisk i sin natur og serverer et tankegods som jeg føler er nyttig, der hvor en konflikt har begynt å slå rot. For tiden er jeg noe mett av filmer som fremstiller konfliktene sorthvitt, når alle skjønner at de største konfliktene er innviklet. Jeg tror et fokus på filmer som eksemplifiserer prosesser som kan forhindre eller stanse konflikter er noe vi kan ta mer lærdom av. Den aktive konflikten i seg selv er egentlig ikke så interessant, men heller hvordan vi kom til dette punktet, hvordan vi kom oss ut av den eller hvordan vi kan forebygge at noe slikt skjer. Jeg tror filmen The Monk and the Gun opererer i den siste kategorien, uten at den er aktivt påstående. Her ligger det en kime til glede ved egenoppdagelse, som jeg tror er viktig for lærdom, sier Fredrik Mortensen. 

Dypere innsikt 

– Mange av filmene vi så var ukjente for meg, og de rørte ved sterke følelser som ikke bare var knyttet til glede. Etter å ha diskutert filmene sammen i juryen opplevde jeg en dypere innsikt, vi delte perspektiver, og jeg fikk et mer nyansert fredsperspektiv. Selv om flere av filmene tar opp temaer fra nyhetene, gir det ikke samme forståelse som å oppleve det gjennom filmmediet. Å se disse historiene på lerretet skapte en annen emosjonell tilknytning for meg. Det inspirer meg sterkt til å engasjere meg i å rette opp urettferdigheter og motiverer meg til å søke løsninger på konflikter, sierHelene Victoria Rosså.


Kortnytt fra Senter for fredsstudier (CPS)
Douglas Aranibar, Marcela marcela.douglas@uit.no instituttleder
Vi anbefaler