– UiT bidrar gjerne til at regionale myndigheter når sine mål

Fra 1. januar 2024 ble Troms igjen et eget fylke, noe som ble markert med et seminar der UiT bidro. – Vi vil gjerne bidra til kunnskap som kan hjelpe regionale myndigheter til å nå sine mål, sier Jan Gunnar Winther, prorektor ved UiT. 

Jan Gunnar Winther er prorektor for forskning ved UiT Norges arktiske universitet.
Jan Gunnar Winther er prorektor for forskning ved UiT Norges arktiske universitet. Foto: Knut Are Mortensen / Troms fylkeskommune.
Portrettbilde av Moe, Trude Haugseth
Moe, Trude Haugseth trude.h.moe@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 19.01.24 14:48 Oppdatert: 19.01.24 15:37
Arktis Bærekraft Energi Hav Klima Om UiT Samfunn og demokrati

Troms fylkeskommune inviterte alle ordførere, kommunedirektører og daglige ledere av de interkommunale politiske råd i Troms til seminaret, som satte søkelys på noen av de store samfunnsutfordringene vi står overfor i Troms og hvordan utfordringene kan møtes.

Temaene var grønn omstilling, demografiutfordringene og samfunns- og arealplanlegging.

Prorektor og professor ved UiT, Jan Gunnar Winther, ga innspill på mulighetsrommet innen bærekraftig utvikling av havnæringene.

– Havnæringene står sterkt i nord og grønn omstilling av disse sammenfaller med universitets strategi og kompetanseprofil. Vi vil gjerne bidra til kunnskap som kan hjelpe regionale myndigheter til å nå sine mål. Eksempler på tematikk er innovasjon, teknologi, økologi, energi, klima, miljøovervåking, havforvaltning, nautikk, økonomi, jus, og strukturendringer i kystsamfunn.

Stipendiat ved UiT, Julie Høie Nygård, holdt et innlegg om norske kommuners bruk av klimabudsjett i omstillingen til lavutslippssamfunn.

– Fylkeskommuner og kommuner i nord har både viktige og spennende muligheter når det gjelder omstillingen til lavutslippssamfunn. Klimabudsjett har blitt løftet fram som et mulig verktøy for kommunene i møte med denne omstillingen. Handelshøgskolen ved UiT leder forskningsprosjektet på klimabudsjett i samarbeid med Include forskningssenter for å frembringe kunnskap om klimabudsjett som styringsverktøy for å nå klima- og utslippsmål, sier Høie Nygård.


Kortnytt fra Universitetsledelsen, Rektors stab, Handelshøgskolen ved UiT
Moe, Trude Haugseth trude.h.moe@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler