Satser på felles øvingslokaler for helsearbeidere og studenter

Alta kommune og UiT gleder seg over gode søkertallene til helsefagutdanningene i Alta. Nå ønsker de å utvikle felles øvingslokaler i for å gi utdanningene et bedre tilbud.

En gruppe mennesker poserer i et møterom, En mann og en kvinne står nærmest kamera, mens resten står i bakgrunnen bak møtebordet
SAMARBEID: Topplederne møtes nylig i Alta for å diskutere samarbeidet. Ordfører Monica Nielsen og rektor Dag Rune Olsen i forgrunnen. I bakgrunnen f.v kommunalleder Bengt Fjellheim, kommunalleder John Helland, campusleder Rune Sundelin, kommunalleder Bjørn Pedersen, varaordfører Jan Martin Rishaug, viserektor Bente Haug og seniorrådgiver Geir Heggås Bakkevoll. Foto: Inger Elin Utsi / UiT
Portrettbilde av Utsi, Inger Elin Kristina
Utsi, Inger Elin Kristina inger.e.utsi@uit.no Seniorrådgiver
Publisert: 18.12.23 11:46 Oppdatert: 20.12.23 14:47
Helse og velferd Om UiT Studentliv / Studier

Lederne i Alta kommune og UiT Norges arktiske universitet møttes fredag 15. desember for å gjennomgå og videreutvikle samarbeidsavtalen partene har.

Et nytt punkt tilføyes samarbeidsavtalen nå. Nemlig planene om felles øvings- og treningslokaler. Dette på bakgrunn av de gode søkertallene til helsefagutdanningene. For på nyåret vil det være over 100 nye studenter i Alta. 33 har takket ja til sykepleierstudieplassen, mens 76 har takket ja til plass på vernepleierstudiet.

Og når så mange velger studier i Alta, ønsker UiT å legge til rette for best mulig studieløp. Derfor har de vært i kontakt med Alta kommune om å utvikle felles øvingslokaler. Noe kommunen er positiv til.

På samarbeidsmøtet snakket vi om de planlagte øvingslokalene. UiT og Alta kommune har allerede godt samarbeid om Smarthuset og velferdsteknologitreningen dette rommet gir. Nå ønsker UiT å etablere øvingslokaler som skal gi verdifull praktisk trening, bidra med ny kunnskap og være en forskningsarena. Først og fremst for ansatte og studenter innen helsefagområdene, men også øvrige utdanningstilbud i Alta, sier viserektor Bente Haug.

UiT har ikke slike lokaler i Alta. Noe som betyr at studenter i Alta må reise til andre studiesteder for å trene.  Slike lokaler er viktige for å gi praksisnær trening. Studenter kan trene på pasientsituasjoner og hendelser som ventes i arbeidslivet.

– Vi ønsker å legge til rette slik at også studenter i Alta får muligheten til å trene når de ønsker det, ikke bare når de har samlinger på studiestedene med slike øvingsrom, sier Haug.

Styrke sykepleierutdanningen

Alta kommune er en stor arbeidsgiver for kandidater UiT utdanner og er også vertskommune for studentene mens de studerer. Derfor er det viktig for UiT å samarbeide tett med omgivelsene.

– Vi møter ofte politikere, ordførere og aktører som ønsker flere kvalifiserte hender innen helse og omsorg. Som utdanningsinstitusjon må vi gjøre alt vi kan for å utdanne flere. Vi trenger flere med grunnutdanning, og vi trenger flere med spesialisering gjennom masterutdanning og videreutdanning, sier Haug, som nylig ønsket 19 sykepleierstudenter i Alta til lykke med ferdig utdanning.

En gruppe med stort sett unge mennesker i bunad, kofte og annet pentøy poserer
FERDIGE: 8 av de 19 studentene i kull 2020 (Alta) hadde avslutning 14. desember. Alle disse er attraktive i arbeidslivet da det er stor etterspørsel etter deres kompetanse.Foto: Tommy Hansen / UiT

Kortnytt fra Seksjon for kommunikasjon, Universitetsledelsen, Institutt for helse- og omsorgsfag, Ledelse og administrasjon i Alta
Utsi, Inger Elin Kristina inger.e.utsi@uit.no Seniorrådgiver
Vi anbefaler