«Else-Ragnhild Neumann Award» 2023 tildeles Sofia Kjellman

Senter for Planetær Beboelighet/PHAB deler ut prisen «Else-Ragnhild Neumann Award for Women in Geosciences». Prisen går til kvinner som gjennom PhD- eller postdoktoralt arbeid har gitt et betydelig bidrag innen geofaglig forskning, og i år gikk prisen til postdoc Sofia Kjellman hos Institutt for geovitenskap.

Else-Ragnhild Neumann Award
Else-Ragnhild Neumann Award Foto: Illustrasjon: Fabio Crameri, CEED/UiO
Portrettbilde av Mortensen, Kai
Mortensen, Kai kai.mortensen@uit.no Rådgiver
Publisert: 08.12.23 09:34 Oppdatert: 08.12.23 09:47
Naturvitenskap

Prisen tildeles kvinner som har gitt et betydelig bidrag og påvirket fagområdet geofag basert på vedkommendes PhD- og postdoktorale forskningsarbeid.
Prisen består av et diplom og et honorarium på 50.000 kroner.

Else-Ragnhild Neumann var Norges første kvinnelige professor i geologi. Prisen ble tildelt første gang på symposium / 80-årsjubileum for Else-Ragnhild Neumann i desember 2018.

Om prisvinner Sofia Kjellmann sier juryen: prisen tildeles for hennes prestasjoner innen geovitenskap. Hun har totalt 11 publiserte artikler, tre av disse som førsteforfatter. Hun er svært aktiv i å organisere workshops og andre aktiviteter, og viser sitt engasjement i geovitenskap. I tillegg er hun involvert i forskningskommunikasjon, poengterer prisjuryen.

Les mer om begrunnelsen, prisvinneren og juryen på sidene til UiO.
Institutt for geovitenskap gratulerer Sofia så masse!

Sofia Kjellman. Foto: UiT

Kortnytt fra Institutt for geovitenskap
Mortensen, Kai kai.mortensen@uit.no Rådgiver
Vi anbefaler