Nye samarbeidsmuligheter i Alaska

UiT har fornyet intensjonsavtale med University of Alaska Anchorage. Ifølge UiT-forskere kan det gi nye muligheter når det gjelder forskning på sikkerhetspolitikk og urfolksstudier.

To menn som står på et kontor.
Fornyet MoU-avtale: Sean Parnell, Chancellor ved UAA (t.v) og Dag Rune Olsen, rektor ved UiT. Foto: Kim Bredesen / UiT.
Portrettbilde av Bredesen, Kim
Bredesen, Kim kim.bredesen@uit.no Rådgiver
Publisert: 07.12.23 12:59 Oppdatert: 08.12.23 11:10
Arktis Internasjonalt samarbeid Studentliv / Studier

Tromsø og Anchorage i Alaska er to arktiske vennskapsbyer med flere likhetstrekk. De er begge den største i sin region, omgitt av fjord og fjell og er tett koblet til omverdenen via havet og luften. Begge byene har dessuten et eget universitet som påvirker samfunnsutvikling på mange plan.

University of Alaska Anchorage (UAA) er partneruniversitet med UiT. I oktober besøkte en delegasjon fra UiT Anchorage for å lære mer om hvilke muligheter det finnes for å utvide det internasjonale samarbeidet.

UAA har ni campuser med 12 000 studenter og ble grunnlagt i 1954. Den er den største institusjonen for høyere utdanning innen University of Alaska-systemet, som også omfatter to andre universiteter i byene Fairbanks og Juneau.

Fornyet avtale

To personer i et rom.
Dag Rune Olsen (t.v.) og ordføreren i Anchorage, Dave Bronson. Foto: Kim Bredesen / UiT.

Mellom UiT og UAA skjer det årlig studentutveksling gjennom North2North-programmet. Det organiseres av UArctic-alliansen, som er et nettverk av universiteter i Canada, USA og Norden. 

Fra 2011 til 2022 ble det publisert 38 fagartikler hvor forskere fra UiT og UAA er medforfattere. Universitetsansatte kan motta mobilitetsmidler hos UArctic ved korte besøk på partneruniversiteter i Alaska. Det er også mulig å søke om støtte til samarbeid gjennom forskningsprosjekter, som har to års varighet. Akkurat nå samarbeider UiT og UAA om forskning på sosialt arbeid, geopolitikk, selvstyre hos urfolk og forvaltning i den arktiske regionen.

UiT signerte den første intensjonsavtalen om samarbeid (MoU) med UAA i 2015. En ny MoU-avtale, som fornyer gjeldende samarbeid og legger til rette for mer utveksling, ble underskrevet i oktober av UiTs rektor Dag Rune Olsen og Chancellor ved UAA, Sean Parnell.

Fagtilbud svarer på lokale behov

UAA er ellers i høy grad rettet mot å svare på utfordringene Alaska står overfor. Opplæring av sykepleiere, lærere og piloter er derfor en prioritert oppgave, men også helseutdanning hos urfolk.

Den anvendte forskningen på UAA tar også fatt på landsdelens unike utfordringer. Det kan dreie seg om utvikling av infrastruktur tilpasset arktiske forhold, forskning på konsekvenser av og tilpasning til klimaendringer og selvforsyning i isolerte samfunn.

Mennesker som sitter i et audiotorium.
UiT-rektor Dag Rune Olsen, i dialog med studenter ved UAA. Foto: Kim Bredesen /UiT.

UAAs campuser er også i stor grad tilpasset behovene til urbefolkningen i Alaska. «Indigenization» er definert som en av tre grunnpilarer i lærerutdanninga i Anchorage. Det innebærer at urfolks kunnskap, språk og kultur blir vektlagt i læreplaner og undervisning.

Torjer Andreas Olsen, professor i urfolksstudier ved UiT, påpeker at det i de siste tiårene, både i Norge og Alaska, har skjedd en revitalisering hvor urfolk i stadig større grad tar høyere utdanning. Han mener det er en stor fordel om UiT inngår i et tettere samarbeid med partnere i Alaska.

–  I Alaska har universitetene kommet lenger med å integrere urfolk innen forskning og utdanning. Men jeg ser også at det er store muligheter for samarbeid mellom UiT og universitetene i Alaska. På dette området kan vi lære av hverandre og utveksle erfaringer, konkluderer Olsen. I løpet av det kommende året skal han sammen kolleger fra Alaska etablere digitale skriveverksteder for akademiske tekster som omhandler urfolksstudier.

Forskning på arktisk sikkerhet

Mennesker som sitter rundt et bord.
UiT-delegasjon under møte med kolleger ved UAA. Foto: Kim Bredesen / UiT.

UAA samarbeider dessuten nært med Arctic Domain Awareness Center (ADAC) og Ted Stevens Center i Anchorage, som er et av de seks regionale sentrene for sikkerhetsstudier til det amerikanske forsvarsdepartementet. Sistnevnte spesialiserer seg på høyere utdanning og forskning innen felt som samfunnssikkerhet, beredskap, forsvar og sikkerhetspolitikk. ADAC fokuserer spesielt på å løse oppgaver knyttet til beredskap innen søk- og redningsoperasjoner, humanitær bistand og ulykker og naturkatastrofer.

For Marcela Douglas Aranibar, instituttleder ved Senter for fredsstudier ved UiT, skaper et utvidet forskningssamarbeid med UAA fordeler på flere områder. Hun mener UiT bør samarbeide med partnere i Alaska med å utføre feltstudier når det gjelder samfunnsøkonomi, miljøendringer eller militær tilstedeværelse.

 – Gitt den felles interessen for arktisk sikkerhet, kan det føre til felles forskningsprosjekter om regionale sikkerhetsutfordringer og nye veier for samarbeid, sier hun.

Douglas påpeker at partnerskap med amerikanske universiteter gir tilgang til ekspertise innen områder som forholdet mellom USA og Russland, militære studier og internasjonalt diplomati. Sett i en helhet mener Douglas at sterkere samarbeid med partnere i Alaska kan bringe frem nye perspektiver, kompetanse og ressurser.

– Dette vil utvide omfanget av forskning og sikrer en mer omfattende analyse av de mangefasetterte aspektene ved forholdet til Russland. Det vil også bidra til utvikling av ny politikk og strategier i den arktiske regionen, legger Douglas til.


Kortnytt fra Senter for fredsstudier (CPS), Senter for samiske studier
Bredesen, Kim kim.bredesen@uit.no Rådgiver
Vi anbefaler