Barn og unge kongressen 2024: Sammen for barn og unge

Det er nå mulig å melde seg på Barn og unge kongressen 23.–25. april 2024 i Bergen. Kongressen vil ha fokus på tegn i tiden som har betydning for barn og unge, blant annet barns digitale verden og en verden i uro. Er vi rigget for framtidens arbeid med barn og unge? 

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde av barn og unge fra barnogungekongressen.no Foto: Barn og unge kongressen
Portrettbilde av Karlsen, Mariann Schjølberg
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 16.11.23 17:04 Oppdatert: 17.11.23 10:20
Helse og velferd

Hovedformålet med Barn og unge kongressen er å skape oppmerksomhet rundt vårt arbeid med barn og unge generelt, psykisk helsevern og barnevern.

Kongressen er et samarbeid mellom RKBU/ RBUP, Helse Bergen, Norsk forening for barn og unges psykiske helse (N-BUP), Barne-, ungdoms- og familidirektoratet (Bufdir), Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) og Helsedirektoratet.  

Informasjon og påmelding til kongressen finner du her: https://www.barnogungekongressen.no/


Kortnytt fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler