STUD-ENT 2024

Student eller nyutdannet?
Søk om inntil 1 million kroner til å utvikle din forretningside.
Idèen må bygge på kunnskap du har fått gjennom studiet ditt.
Studenter på master-, profesjons- og ph.d.nivå kan søke, samt uteksaminerte inntil 12 måneder etter avsluttet grad.
Søknadsfrist sent februar 2024

Gratis rådgivning hos Norinnova.

Fra ide til marked
Ide Foto: UiT database
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Midtgard, Mette Ravn mette.r.midtgard@uit.no Seniorrådgiver/Næringslivskoordinator
Publisert: 10.11.23 13:23 Oppdatert: 30.11.23 17:48
Bærekraft Energi Hav Naturvitenskap Reiseliv Teknologi Økonomi

TUD-ENT 2024

Innovasjon Norge lyser ut STUD-ENT, en ordning for å bidra til at studenters forskningsfunn omdannes til bedriftsetableringer.  Innvilgede prosjekt tildeles inntil en million. 

Innovasjon Norge anbefaler at potensielle søkere deltar inn på webinaret Fra ide til marked Søk | Innovasjon Norge og deretter avgjør om dere søker andre virkemidler i forkant av STUD-ENT.

STUD-ENT utlysningen 2024 antaes å få søknadsfrist sent februar 2024.  

Bedrifter med opprinnelse i UiT og med StTUD-ENT finansieringer:   Medsensio, Pazzing, Keenious, Ventyr, Abdera, UserSights, Woid/HEAR og Leikanger. 

Som UiT student kan Norinnova hjelpe deg med søknaden, helt gratis: hedda@norinnova.no 

Koordinator UiT: mette.r.midtgard@uit.no 776 25241

Krav til prosjekt/forretningside:

- Kunnskapsbaserte forretningsideer

- Ett god sammensattt team 

- Forretningsideen må vise til markedsgrunnlag 

 Krav til søker:

  • Hovedsøker må være masterstudent, profesjonsutdannet (minimum 6 år) eller phd student. Søknad om STUD-ENT kan søkes inntil 12 måneder etter avlagt eksamen.
  • studenter må søke i samarbeid med studiested. Dette kan være eget fagmiljø eller annet faglig interessant. institusjonen. På UiT vil dette i hovedsak være det institutt hvor studenten har eller ligger an til å avgi grad.
  • prosjektleder kan være under utdanning eller ha fullført utdanningen (mottatt vitnemål) tidligst 10 måneder før søknadsfristen.

 (ph.d.-nivå: levere bekreftelse fra gradsgivende institusjon på at STUD-ENT prosjektet kan gjennomføres parallelt med studiet. Mal bekreftelse ligger på forskningsrådets sider)

 Tematikk

Utlysningen er åpen for alle tematiske områder. Midlene skal brukes til at prosjektet kommer videre i kommersialiseringsprosessen.

Utlysningen retter seg mot nye prosjekter og prosjektledere som ikke har mottatt støtte fra STUD-ENT tidligere. Forretningsideen tilhører studentene.

 

Øk dine sjanser med Norinnova

Vi har god erfaring fra tidligere søknadsrunder og flere av våre inkubator-bedrifter har startet sin reise med million-støtte fra Norges Forskningsråd. Som en tjeneste i samarbeid med UiT bistår vi derfor i arbeidet med å utvikle forretningsplan og tilbyr gratis veiledning til prosjekter som ønsker å søke.

Kontaktperson på Norinnova er Hedda Crogh   hedda@norinnova.no - 47 936 82 878

Les mer og søk her

 


Kortnytt fra Seksjon for forskning og utdanningskvalitet, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Midtgard, Mette Ravn mette.r.midtgard@uit.no Seniorrådgiver/Næringslivskoordinator
Vi anbefaler