Tiende året med utdeling av Norsk Geologisk Ordbok

Tradisjonen tro ble Norsk Geologisk Ordbok delt ut til studentene under en forelesning i auditorium Episenteret på Naturfagbygget sist torsdag.

Studentene med sine ordbøker.
Studentene med sine ordbøker. Foto: Kai Mortensen
Portrettbilde av Mortensen, Kai
Mortensen, Kai kai.mortensen@uit.no Rådgiver
Publisert: 11.09.23 09:51 Oppdatert: 11.09.23 09:56
Naturvitenskap Studentliv / Studier

Institutt for geovitenskap gir Norsk Geologisk Ordbok til studentene som tar innføringskurset i geologi, altså førsteårsstudentene på Bachelor i geologi og andreårsstudentene på 5-årig integrert master i Energi, klima og miljø. Sistnevnte studieprogram er fra denne høsten fisjonert til to program; hhv. Klima og miljøovervåkning og Fornybar energi.

Det er nå 10 år siden boka ble publisert og er utgitt i tre opplag. Dette var den første geologiske ordboken utgitt i Norge. Den er sammenstilt av Ellen M.O. Sigmond, Inge Bryhni og Knut Jorde, og finansiert med støtte fra NGU. Flere har vært bidragsytere til materialet, deriblant instituttets egen professor Jiri Konopasek. Boka inneholder ca. 10 000 oppslagsord fra geologi og tilgrensende fagfelt. 

Boka tar for seg blant annet bergarter, mineraler, fossiler, geologisk tidsskala, miljøbegreper og georisiko, samt gruver, gruvedrift og begreper fra petroleumsindustrien. Den har engelske oversettelser for alle oppslagsordene samt en engelsk-norsk ordliste.

Boka er ikke bare en velkomstgave til studentene, den skal også gi studentene enkel tilgang til norsk fagterminologi, slik at den bidrar til å vedlikeholde det norske språk i utdanningen av fremtidige geologer.

Sammen med boka får studentene et kort som viser en tynnslip av en amfibolitt, en bergart som forekommer i nærheten av Tromsø. Baksiden av kortet har en velkomsthilsen signert forelesere og administrasjonen ved Institutt for geovitenskap, som alle håper ordboka blir flittig brukt av studentene.


Kortnytt fra Institutt for geovitenskap, Fakultetsadministrasjonen ved NT-fak
Mortensen, Kai kai.mortensen@uit.no Rådgiver
Vi anbefaler