Ocean Incubator-nettverket får finansiering fra UArctic

Prosjektet koordineres av JurFaks egen Margherita Poto.

Margherita og Giuliana står ved siden av hverandre og smiler.
Margherita Paola Poto and Giuliana Panieri Foto: UiT
Publisert: 29.08.23 09:45 Oppdatert: 29.08.23 09:54
Hav Lov og rett Samfunn og demokrati

Hva er UArctic?

UArctic er kort for «The University of the Arctic» og er et University of the Arctic (UArctic) er et nettverk av universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og andre organisasjoner som er opptatt av utdanning og forskning i og om Arktis.

Les mer på UArctics egne nettsider.


Ocean Incubator-nettverkets mål er å få på plass integrerte forsknings- og utdanningsopplegg som kan bidra til økt kunnskap om havene («ocean literacy»). Slik integrering innebærer å flette forskning og utdanning sammen, slik at studenter og lærere deltar i både forsknings- og læringsaktiviteter.

Nettverket markerer også en viktig milepæl i koordineringen og oppskaleringen av eksisterende prosjekter som ECOCARE og Akma2 Ocean Senses.

Prosjektpartnerne inkluderer blant annet:

  • Institutt for geovitenskap, UiT Norges arktiske universitet (Giuliana Panieri)
  • Arctic Governance Research Group og Science Communication Department, Arctic Centre, University of Lapland, Rovaniemi, Finland (Stefan Kirchner, Katharina Heinrich, Markku Heikkilä, Anne Raja-Hanhela)
  • University of Edinburgh, Skottland (Sarah Parry og Murray Roberts)
  • James Hutton Institute, Skottland (Katrina Brown)
  • Women of the Arctic, Finland & Marine & Environmental Law Institute, Schulich School of Law, Dalhousie University (Tahnee Prior)
  • Center for Ocean and Society, CeOS ved Kiel University, Tyskland (Annegret Kuhn)

Mer informasjon om prosjekter finansiert av UArctic kan finnes her.


Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Vi anbefaler