– Jeg drives av et ønske om å forstå samspillet mellom natur, miljø og samfunn!

Juridisk fakultet og havrettssenterets egen Margherita Poto var den tredje mest publiserende forskeren ved UiT i 2022.

Margherita poserer langs vannkanten.
Margherita Poto har vært ansatt ved UiT siden 2016. Foto: Igor Peftiyev
Portrettbilde av Sollid, Sondre
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt
Publisert: 22.08.23 08:35 Oppdatert: 19.09.23 15:11
Hav Klima Lov og rett

Vi har tatt en prat med Margherita for å lære mer om hva hun forsker på, og hva som motiverer henne. Utover å være ansatt som forsker ved Norsk senter for havrett er hun prosjektleder for ECO_CARE, og deltar i det tverrfaglige SECURE-prosjektet.

Forskningen hennes omfatter en rekke ulike tema fra klima- og miljø forvaltning, via matsikkerhet til urfolksrett. Samarbeid og tverrfaglighet er to nøkkelord som beskriver hennes forfatterskap.

The three women are hugging and posing for the camera.
Fra venstre: Margherita, Emily Murray og Valentina Russo. Foto: Igor Peftiyev

– Jeg tror at det er iboende sammenhenger mellom miljødiskusjonene som foregår i ulike fagfelt. Nye perspektiver beriker min egen forståelse og er nødvendig for å navigere de komplekse tverrfaglige problemstillingene jeg møter i min egen forskning. Derfor ser jeg alltid etter muligheter for å samarbeide med eksperter fra andre fagfelt enn mitt eget, forklarer hun oss.

– Jeg drives av et ønske om å forstå samspillet mellom natur, miljø og samfunn!

Utover å publisere i mer tradisjonelle vitenskapelige tidsskrifter og bøker forsøker hun å spre forskningen sin gjennom arbeider som inkorporer fortelling, illustrasjoner og infografikk. Dette har blant annet fått utløp i barnebokprosjektet «Follow Your Heart».

– Målet mitt er å formidle komplekse ideer på en mer tilgjengelig og engasjerende måte, slår hun fast.

Hun slår fast at forskning er en kollektiv innsats.

– Personlig vil jeg gjerne takke Edel Elvevoll, Giuliana Panieri, Valentina Russo, Emily Murray, Laura Vita, Giulia Parola, Juliana Hayden og Lise Myrvang som alle inspirerer meg hver eneste dag, slår hun avslutningsvis fast.

Er du interessert i miljø- og havrett?

Miljøforvaltningsrett er et obligatorisk emne på 2. avdeling for studenter ved masterstudiet i rettsvitenskap ved UiT.

Høsten 2023 tilbyr UiT blant annet General Law of the SeaHavressursrett og Indigenous People’s Rights som valgbare spesialfag for studenter ved 5. avdeling. Spesialfagene ved UiT er også åpne for de som studerer rettsvitenskap ved UiO og UiB. 

Videre tilbyr UiT masterprogrammene Master of Laws (LL.M) in Law of the Sea og Joint Nordic Master Programme in Environmental Law (NOMPEL).


Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt
Vi anbefaler