Nominer din kandidat til UiT-prisane!

Styret ved UiT Noregs arktiske universitet delar årleg ut prisar i ulike kategoriar. Frist for å nominere til prisane for 2023 er 15. august. 

Fjorårets prisvinnarar saman med rektoratet.
Fjorårets prisvinnarar saman med rektoratet. Foto: Jørn Berger-Nyvoll/UiT
Portrettbilde av Aarskog, Karine Nigar
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 04.07.23 10:08 Oppdatert: 04.07.23 10:19
Om UiT

Prisane som delast ut er Pris for innovativ formidling, Forskings- og utviklingsprisen, Innovasjonsprisen, Pris til yngre forskar og Utdanningsprisen. Kvart anna år deler Styret ut: Likestillings- og mangfaldsprisen og Arbeids- og studentmiljøprisen.

Prisane er ei påskjønning som skal stimulera til auka innsats, vera til inspirasjon for prisvinnarane og deira fagmiljø og stø opp under gjeldande strategi og strategiske satsingsområde.

Kvar pris er på 100 000 kroner.

Les meir og nominer din kandidat her!


Kortnytt fra Universitetsledelsen
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling