Campusmotor Martina er på plass i Narvik

– Jeg brenner for at folk skal ha det bra, sier Martina Lindgren Kristoffersen. Etter ni år i Trondheim vender hun hjem for å bidra til å styrke studentmiljøet ved UiTs campus i Narvik

Dame lener mot rekkverk, smiler til fotograf
Martina Lindgren Kristoffersen er på plass som rådgiver i Levende Campus-prosjektet ved UiT i Narvik. Foto: Espen Viklem Eidum
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 08.06.23 11:58 Oppdatert: 21.09.23 14:48
Helse og velferd Om UiT Studentliv / Studier

Martina er nytilsatt rådgiver i prosjektet Levende Campus, et samarbeid mellom Samskipnaden, UiT i Narvik og studentene. Hovedmålet med prosjektet er å legge til rette for et godt studentmiljø, en trygg studiehverdag og sikre god studentvelferd på campus. Bakteppet er to år med covid, der også studentene ble sendt hjem til studier foran skjermen og på mange måter mistet campustilhørigheten. I tillegg viser studentundersøkelser at 30 prosent av studentene rapporterer om dårlig psykisk helse.   

Helse og tilhørighet i fokus  

Min jobb blir å bidra til å legge til rette for et mer aktivt studentmiljø på campus igjen. Vi vet at mange har slitt med alenetid gjennom pandemien og at mange også i ettertid føler seg ensomme i studenttilværelsen. Et godt, aktivt og inkluderende miljø på studiestedet betyr svært mye for både helse og tilhørighet, sier Martina.  

Hun er utdannet lektor i samfunnsfag fra NTNU, og har jobbet i skoleverket i Trondheim i flere år. Nå er hun altså på plass i hjembyen. 

Bare å pakke lasset 

Tanken på å flytte nordover igjen har egentlig vokst fram de siste to årene. Da denne muligheten dukket opp var det bare å pakke flyttelasset og komme seg hjemover. «Levende campus»-prosjektet er utrolig viktig i et studentmiljøperspektiv. Jeg brenner for at folk skal ha det bra, sier Martina.  

Noe av det første hun engasjerte seg i, var sammen med studentene å få studentidretten på fote igjen etter å ha ligget brakk under pandemien. Hun understreker at samarbeidet med studentene betyr mye. 

Klarer vi å skape aktivitet sammen så styrkes også studentenes tilhørighet til egen campus, sier hun. 

Skal se studentene 

Martina er også i gang med å knytte kontakter med næringsliv og andre eksterne aktører som vil bidra til at studietiden i Narvik blir en god opplevelse for studentene. Det å få spredd informasjon om Levende campus-prosjektet er selvsagt viktig i den sammenheng, sier hun.  

Den nytilsatte rådgiveren understreker at hun er blitt veldig godt mottatt – både internt og eksternt.  

Det er jeg veldig glad for. Samtidig møter jeg motiverte mennesker, både her «på huset» og utenfor, som har studentene våre i fokus. Vi skal være en inkluderende campus og vi skal virkelig se studentene som kommer hit.    

Studentene er gull

Campusdirektør Åsunn Lyngedal er veldig fornøyd med å ha fått Martina på plass i prosjektstillingen: 

Martina har en fantastisk energi, og har utrettet mye bare denne første måneden på jobb. Hun kommer til å sette spor! At vår campus er et godt sted å være student på er et ansvar for alle oss som har hverdagene våre her. Studentene er særlig opptatte av å ha god kontakt med de faglig ansatte. Jeg tror prosjektet Levende campus og Martina er viktige for å hjelpe oss alle med å finne den beste måten vi kan bidra til en god studietid på. Studentene er vårt gull. 

UiT og Samskipnaden har fått tilskudd fra Helsedirektoratet til prosjektet gjennom tilskuddsordningen «Studenter – psykisk helse og rusmiddelbruk». Levende campus-prosjektet ble først igangsatt ved UiT i Harstad i 2021. 

 


Kortnytt fra Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler