Beredskapsøvelser blir stadig viktigere

UiT Norges arktiske universitet deltok nylig i koordineringen av en større beredskapsøvelse i Alta. Der var det et tenkt scenario med en ammoniakklekkasje fra Grieg Seafood sitt slakteri på Simanes i Alta.

brannmann båre fabrikk
AKTUELT: Denne øvelsen ved Grieg Seafoods slakteri på Simanes i Alta var særlig tilretttelagt for øving av innsatslederne i de ulike nødetatene. Foto: Magne Kveseth/UiT
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 07.06.23 16:48 Oppdatert: 07.06.23 17:12
Arktis Helse og velferd Om UiT

Øvelsen var en spilløvelse som bygde på tre tidligere øvelser som foregår i en prosess over tid, der samme valgte hendelse og scenario følges over noen uker, men i ulike øvelsesformer. Denne gang var det ammoniakklekkasje ved fabrikken. 

For å øve 

Øvelsen var en samhandlingsøvelse der innsatslederne fra politiet, brannvesenet, ambulansetjenesten og legevakta, Sivilforsvaret, Alta kommunes kriseledelse og UiT deltok med ulike roller. Det lokale industrivernet ved Griegs anlegg var også høyst tilstede under øvelsen, som i spillscenariet hadde to alvorlige skadde, flere andre med varierende grad av skader – og hvor samtlige ansatte til slutt måtte evakueres fra fabrikken.

Dette er gjort i forkant

Første del: fire dager i uke 11 på Alta brannstasjon, en funksjonsøvelse med felles gjennomgang, bruk og kunnskap om utstyr.

Andre del: fire dager i uke 17 på UiT Alta/VIA senteret med spill-øvelser og bruk av visualisering og teknologi i øvelser.

Tredje del: uke 23, praktisk samvirkeøvelse på Simanes.

sivilforsvaret rensing skadet
SIVILFORSVARET: Innsatsen til personellet fra Sivilforsvaret fikk mye skryt under evalueringen av øvelsen. Her sørger de for rensing av en skadet person. Foto: Magne Kveseth/UiT
Mye av hensikten med denne øvelsen var å øke kunnskapen og samhandlingen mellom aktørene om en såkalt CBRNE-hendelse. Den handler om C, kjemikalier, B om biologisk materiale, R om radioaktive objekter, N om stråling fra nukleære kilder og E om eksplosiver.

UiT deltar i samarbeid med vertskommuner sine beredskapsøvelser og det ble gjennomført intern varsling til UiTs varslingsnummer, samt test av enkelte roller og planverk, fortellrt seniorrådgiver Eli Synnøve Skum Hanssen ved UiT. 

Hun oppfordrer ansatte og studenter ved UiT til å søke informasjon om forebygging i en krisesituasjon


Kortnytt fra Universitetsledelsen, Ledelse og administrasjon i Alta
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler