Fra elektrifisering til trening for rusavhengige

Idrettshøgskolen, ingeniørutdanningen og studenter fra reiselivsutdanningen har presentert sine eksamensoppgaver ved UiT i Alta. 

studenter i klasserom
PRESENTERTE: Kristian Agledahl, Eirik Inge Johnsen, Ida Marie B. Pedersen, Thea B. Sønvisen, Anna Kalesnikava og Asra Saoud la frem sine ulike arbeider ved UiT i dag. Foto: Magne Kveseth/UiT
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 07.06.23 13:18 Oppdatert: 07.06.23 15:01
Arktis Energi Geopolitikk Klima Naturvitenskap Reiseliv Teknologi Urfolk Økonomi

Leder av campusadinistrasjonen, Rune Sundelin slo fast at studentene presenterer ny kunnskap innenfor sine områder.

Deling av kunnskap

Instituttleder for Idrettshøgskolen, Carsten Rolland, sa han mente denne presentasjonen for framtida kan bli en fin arena for samhandling mellom UiT og lokale bedrifter, samt gi studentene muligheten til å dele den nye kunnskapen. 

student leder og instituttstyrer
RUSFORSKNING: Eirik Inge Johansen (t.v.) presenterte sine funn etter at Rune Sundelin (i midten) og Carsten Rolland hadde presentert UiT sine synspunkter på formidlingsseminaret. Foto: Magne Kveseth/UiT

Eirik Inge Johnsen som har avlagt mastereksamen ved Idrettshøgskolen fortalte om det temaet han hadde valgt: Fysisk aktivitet og utviklingen av livskvalitet hos tidligere rusmisbrukere. En av konklusjonene i gruppa han undersøkte var at mer fysisk aktivitet førte til mindre depresjoner. 

Undersøkelsen hadde totalt sju klienter undersøkt etter at en rekke falt fra under vegs av ulike årsaker. Utgangsounktet var betydelig større, men ruskutt og andre pålegg i behandlingsinstitusjon gjorde at Johnsen til slutt sto igjen med sju som han kunne få målbare resultater hos. 

Studien har etter Johnsens mening frembrakt en rekke nye resultater som forskergruppa vil se nærmere på i et videre forløp. 

Bestillingsverk fra PEAB

De tre ingeniørstudentene Kristian Agledahl, Ida Marie B. Pedersen og Thea B. Sønvisen hadde utviklet et analyseverktøy som entreprenørselskapet PEAB Bjørn Bygg AS ville ha til å bruke i sin interne opplæring av nyansatte, blant annet. 

studenter presentasjon PEAB
PÅ OPPDRAG: De tre ingeniørstudentene Kristian Agledahl, Ida Marie B. Pedersen og Thea B. Sønvisen hadde laget et program for en entreporenør. Foto: Magne Kveseth/UiT

– Vi kunne ha levert en bunke ark, men det ville neppe ha blitt brukt så vi bestemte oss for å lage et interaktivt dokument som tar for seg en såkalte LEAN-filosofien om blant annet minst mulig ressursbruk, blant annet innenfor bygg og anlegg hvor man er opptatt av å redusere kostnader. 

Hva er LEAN?

Noen av spørsmålene som studentene stilte seg før de tok løs på oppgaven, var hvorfor bedriften skal eller bør benytte seg av LEAN.

Hvordan legger man vekt på HMS-aspektet? 

Og hvordan kan man planlegge en byggeprosess og holde takten oppe i byggeperioden? 

Ingen av de tre hadde så langt fått seg jobb hos PEAB, men kunne røpe at de var oppfordret til å søke stillinger hos entreprenørselskapet. 

student melkøya LNG
ELEKTRIFISERING? Anna Kalesnikava undersøkte holdningen til elektrifisering av LNG-fabrikken på Melkøya. Foto: Magne Kveseth/UiT

Sikre lokal økonomi

Anna Kalesnikava sin oppgave ble blant annet til gjennom hennes deltakelse i et program knyttet til Barentshavkonferansen i Hammerfest. 

Typisk for hennes respondenter var at de som var for å elektrifisere LNG-fabrikken i Hammerfest la vekt på lokmale økonomiske ringvirkninger og på miljøet. 

Hennes presentasjon slo fast at folk flest vet lite om LNG som den mulige framtidas energikilde - og som del av det grønne skifte og beskyttelse av miljøet, mer enn noen annen fossil energikilde. Det var for det meste lokalbefolkningen i Hammerfest og de tekniske- og miljørettede ansatte ved Equinor og Vår Energi samt i Hammefest kommune som var tilhengere av å elektrifisere gassfabrikken på Melkøya. 

Trenger bedre websider

student hijab reiseliv
KONKURRANSE: Asra Saoud som har avlagt bacheloreksamen i Nordlige Studier har tatt for seg måten Alta blir presentert på for turistene. Foto: Magne Kveseth/UiT 

Bachelorstudent Asra Saoud har tatt for seg måten selskapet Visit Alta presenterer Alta på for turistene som kommer og hennes konklusjon er at Alta trenger bedre websider for å konkurrere med andre i den arktiske turismen. 

Hennes oppgave hadde som utgangspunkt å identifiere utfordringer og muligheter innen utviklingen av reiselivet i Alta-regionen. 

Hun drøfter spørsmålet om hvordan man skal få turistene til å bli en dag ekstra i Alta - kanskje særlig sett i lys av at reiselivsindustrien er i en krise og trendene endrer seg raskt. 

Visit Alta trenger nye ideer, må bruke mer tid på sosiale medier og trenger bedre web-sider for å bli lagt bedre merke til ut i den store internett-jungelen. Asra Saoud konkluderte med at det trengs mer samarbeid for at Altas skal kunne bli mer kjent ute i verden. Alta har mange flotte reiselivsselskaper oppsummerte Saoud, med de bør satse ennå mer på samarbeid. 


Kortnytt fra Ledelse og administrasjon i Alta, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for reiseliv og nordlige studier, Idrettshøgskolen
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler