Ikke studenter lengre – nå er de lærere

Nå blir dere en del av laget rundt barnet. Det sa instituttleder for ILP, institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT, Siw Skrøvseth. 

mastere lærerutdanninga
PRESENTASJONER: Masterstudentene ved ILP presenterte sine oppgaver ved UiT i Alta i dag, der det var en stor spennvidde fra flerspråklighet til læringspotensial innenfor spes.ped. Foto: Magne Kveseth/UiT
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 07.06.23 12:31 Oppdatert: 12.06.23 09:10
Arktis Om UiT Pedagogikk Studentliv / Studier Urfolk

Instituttlederen ønsket masterstudenene velkommen til seminaret der hun fastslo at studentene nå står på et vippepunkt - og ikke lenger er studenter, men lærere. Skrøvseth sa at dagen i dag gir dem muligheten til å vise fram den kompetansen de har fått med seg. 

instituttleder lærerutdanning
ØVELSESKJØRING: Nå kjører dere på egenhånd fastslo instituttleder Siw Skrøvseth. Foto: Magne Kveseth/UiT

– I dag har dere fått førerkortet og fra nå av skal dere øvelseskjøre alene. Selv om det ute i skolene kalles noe annet enn FoU-kompetanse, så har dere med dere den kompetansen og den skal gjøre dere i stand til å formidle til elevene, sa instituttlederen. 

Rektor Jan Ivar Knutsen fra Elvebakken skole i Alta som er såkalt universitetsskole, slo fast at han kjente de aller fleste av masterstudentene som på en aller annen måte i praksisperioden eller på annen måte hadde vært innom Elvebakken skole, 

– Jeg vet at de fleste av dere også allerede fått dere jobb - og hvis det skulle være slik at noen av dere ikke har fått jobb, så vær så snill å si fra, sa Knutsen til latter fra salen. 

Deretter ble oppgavene presentert for publikum i denne rekkefølgen:

Anna Lovise Meli: English as a third language in the Sámi multilingual classroom
Presentasjoner fra masterstudenter i spesialpedagogikk:

De to studentene fra spesialpedagogikk var: 

Marlene Gundersen: Elever med stort læringspotensial – hvordan er det i skolen?

Mariell Karlsen: Når tilbaketrukket atferd går på bekostning av læring og utvikling

Deretter: 

Emilie Kristensen og Connie Vuolab: Læreren som ble koko - En kvalitativ studie av hvordan et utvalg norsklærere bruker estetiske arbeidsmetoder i undervisningen
Lea Marie Mikkelsdatter Lund og Marie Gamst Enoksen: 
Skolemiljø og undervisning som revitaliserer, øker kunnskap og inkluderer urfolket

Ketil Ingebrigtsen: Hvordan kan profesjonelle læringsfellesskap basert på Lesson Study og Building Thinking Classrooms in Mathematics bidra til å forbedre undervisningskvaliteten i norskundervisningen i grunnskolen?

Ida Christin Hermansen: Virkelighetsnær og realistisk matematikk
Isabella Hyo Jeong Kim og Henriette Emilie Johansen: Sammenhengen mellom Campus Diskusjon og undersøkende tilnærming til matematikk

Kristin B Kvammen og Kaisa N Sundelin:  Elevens møte med matematiske problemer

Dag Martin Berg: Å bruke variabler i programmering i matematikk
En observasjons- og intervjustudie om variabler i tekstbasert og visuell programmering

Lisa Broks Mikko: Identifiserte storylines i nyutdannede læreres erfaringer med tilpasset opplæring i matematikk
Alice Irene R Ruud: Begrepsformidling i digitale læreverk
Hege Christin Bjørkmann: Alternative læringsarenaer, kritisk tenking og kunnskap om bærekraftig forvaltning i naturfag

 


Kortnytt fra Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler