God respons under innspillskonferanse

Hva skal vi satse på? Spørsmålet ble besvart av deltagere fra både kommune, stat og næringsliv da det mandag ble invitert til innspillskonferanse rundt studietilbudet ved Handelshøgskolen ved UiT i Narvik. 

Flere personer sitter rundt bord og diskuterer
Godt oppmøte da UiT ba om innspill på mulig fremtidig studietilbud ved Handelshøgskolen ved UiT i Narvik. Foto: Espen Viklem Eidum
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 06.06.23 15:33 Oppdatert: 07.06.23 14:45
Om UiT Økonomi

Ved UiT i Narvik sliter Handelshøgskolen med å få nok studenter til sitt bachelorprogram i Økonomi og administrasjon. Samtidig gjennomgår UiT sin emne- og programportefølje med tanke på fornyelse. Målet med gjennomgangen er at det fremtidige studietilbudet skal svare ut langsiktige kompetansebehov i samfunnet samt at universitetets ressurser brukes på best mulig måte.

Gjennomgangen innebærer nytenkning rundt både innhold, organisering og dimensjonering av utdanningstilbudet, inkludert det å se på nye muligheter for samarbeid - og hvordan utdanningene kan gjøres mer fleksible. 

I dag tilbyr Handelshøgskolen ved UiT sin bachelor i Økonomi og administrasjon som campusstudier ved tre av fire campus; i Narvik, Harstad og Tromsø.

Tidligere ble bachelor i Økonomi og administrasjon også gitt som campusstudie ved campus Alta. Dette studiet er i løpet av de siste årene gjort om til et nettbasert studieprogram og har et stort studenttilfang fra hele Norge, inkludert Narvik-regionen.

Tilbud i endring

Med det som bakteppe ble representanter fra det lokale nærings- og samfunnsliv invitert til å gi sine innspill: Hva kan erstatte bachelorprogrammet som de siste årene gradvis har mistet søkere? Fra UiT ble det presisert at handelshøgskoletilbudet i Narvik skal bestå - og faktisk er teamet styrket den siste tiden med flere nyansettelser - men utdanningstilbudet er i endring. 

Ingeniør+økonomi=sant?

Ett av forslagene som lå på bordet allerede før konferansen, er et mulig samarbeid mellom Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi og Handelshøgskolen om et studietilbud som favner både ingeniør- og økonomifagene. 

Under innspillskonferansen ble det invitert til cafèdialog, der deltakerne ble presentert for forskjellige spørsmål mens de flyttet seg fra bord til bord. 

Vil være mer synlig

Vi opplevde et stort engasjement, der flere påpekte at UiT er svært viktig for utvikling og innovasjon fremover i Narvik-regionen. Vi skal bidra med kompetanse som samfunnet trenger. Da skal vi selvsagt også lytte til de som trenger kompetansen, oppsummerte Rikke Gürgens Gjærum, viserektor ved UiT, etter konferansen.

Hun mener UIT må bli enda mer synlig i bybildet og formidle kunnskap folkelig på arenaer der folk møtes, enten det være seg på museet, cafeer eller biblioteket.

Vi vil jobbe med å lage gode formidlingskonsepter utover høsten for å treffe befolkningen og samarbeidspartnere bedre og oftere. Jeg tror vi må bygge en sterkere kultur for kunnskap i Narvik, slik at det å velge høyere utdanning blir et naturlig valg for fremtidens unge og voksne, sier hun.

Gjør inntrykk

Campusdirektør Åsunn Lyngedal er tydelig på at UiT vil jobbe godt sammen med andre aktører når det gjelder rekruttering til campus:

Det gjør inntrykk å høre bedrifter og andre fortelle om behovet for kompetanse, og hvor viktige de som har tatt sin utdanning i Narvik er for dem. Disse studentene ble blant annet beskrevet som mer stabil arbeidskraft av Skatteetaten. Samtidig gir nedgangen i antall 19-åringer i Nord-Norge utfordringer. Sammen må vi få flere av dem til å ta utdanning hos oss. Dagen i går viser at UiT har mange gode venner i næringslivet som deler målet om å styrke campus.

Hanna Persson, assisterende instituttleder ved Handelshøgskolen campus Narvik er glad for responsen på innspillskonferansen:

– Vi på Handelshøgskolen setter utrolig stor pris på at så mange stilte opp på konferansen, og vi har fått veldig mange gode innspill! Det er helt tydelig at dette er noe som vekker engasjement. Nå har vi en kjempemulighet å utvikle et studietilbud som er unikt for Narvik og som fyller det kompetansebehovet som finnes i regionen. Det vil også være en stor styrke å ha nærings- og arbeidslivet med oss hele veien i denne prosessen.

Høsten 2023 skal en langsiktig plan for utdanningsvirksomheten ved UiT behandles av universitetsstyret.


Kortnytt fra Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver