UiT med heldigitalt spesialfag i urfolksrett

Spesialfaget er blant annet åpent for masterstudenter ved UiO, UiB og UiT.

En samisk reindriftsutøver kjører snøscooter omringet av reinflokken sin.
Til illustrasjon Foto: Øyvind Ravna
Portrettbilde av Sollid, Sondre
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt
Publisert: 01.06.23 15:27 Oppdatert: 01.06.23 12:33
Lov og rett Urfolk

Slik søker du opptak til enkeltemner:

Du søker om opptak til enkeltemner elektronisk via UiTs søknadsweb.

NB: Husk å skrive i merknadsfeltet hvilket emne du søker opptak til.

  • Det er mulig å søke fra 20.juli, når vi åpner for dette i søknadsweb
  • Søknadsfristen er 11. august for opptak til høstsemesteret.


Faget JUR-3605 INDIGENOUS PEOPLES' RIGHTS har oppstart høsten 2023 og gir 15 studiepoeng. Nytt av året er at faget er heldigitalt.

Eksamen i faget skal gjennomføres som en hjemmeeksamen med en oppfølgende digital muntlig prøve. Forelesningene vil holdes fysisk i et auditorium og vil bli filmet, mens seminarene derimot vil være heldigitale.

Formålet med digitaliseringen er å imøtekomme studenter som ønsker å lære om urfolksrett, men som ikke har anledning til å flytte til Tromsø for høstsemesteret.

Fosendommen og dens etterspill har avslørt et skrikende behov for økt kompetanse innen internasjonal urfolksrett. For å møte dette behovet har vi hentet inn internasjonale tungvektere innen urfolksretten, som Professor James Anaya, til å forelese i faget.

Anaya er i dag professor i urfolksrett ved Universitetet i Colorado, samt Professor II ved UiT. Han har tidligere vært FNs spesialrapportør for urfolk. I tillegg vil førsteamanuensis Ánde Somby stå for seminarundervisningen i faget.

I tillegg til å være åpent for masterstudenter i rettsvitenskap, kan også andre med juridiske forkunnskaper, samt ferdig utdannede jurister som ønsker faglig påfyll, melde seg opp i emnet.

Selv om spesialfaget i urfolksrett er det første heldigitale faget som tilbys ved det juridiske fakultetet, bygger det på verdifulle erfaringer med digital undervisning under covidpandemien.

Vi håper faget blir godt tatt imot blant våre studenter, samt studenter ved UiO og UiB, og at dette nye tilbudet bidrar til å styrke den urfolksrettslige kompetansen blant jurister i Norge.


Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt
Vi anbefaler