Dagdrømmer du om doktorgrad?

Da bør du kjenne din besøkelsestid!

En mann kjører på ski ned fra et fjell, Tromsøya er i bakgrunnen.
Tromsø har mye å tilby både når det gjelder det faglige og fritiden. Foto: EDVARD KRISTIANSEN
Portrettbilde av Sollid, Sondre
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt
Publisert: 24.05.23 13:51 Oppdatert: 24.05.23 14:06
Lov og rett Om UiT

Det juridiske fakultet ved UiT har nå to utlyste stillinger som stipendiat i rettsvitenskap. Søknadsfristen er 7. juli for begge stipendiatstillingene.

Stipendiat i rettsvitenskap – Menneskerettigheter og EU/EØS-rett

Den ene stillingen er tilknyttet det nyopprettede EurNorLaw-senteret, som er et samarbeidsprosjekt mellom de juridiske fakultetene ved Universitetet i Oslo og UiT – Norges arktiske universitet. Vi søker kandidater som ønsker å forske på europeiske menneskerettigheter og EØS-rett

Stipendiat i rettsvitenskap

Den andre stillingen er åpen i den forstand at søkeren selv må velge tema og fokus for prosjektet sitt.

Stillingene gir mulighet til å oppnå graden philosophia doctor (ph.d.) i løpet av en fireårsperiode, hvorav tre år er dedikert til ph.d.-studiet. Det fjerde året vil bli brukt til undervisning eller andre avtalte oppgaver. Som stipendiat blir du en del av fakultetets forskerutdanning og gjennomfører ditt eget doktorgradsprosjekt i løpet av ansettelsesperioden.

UiT i Tromsø er arbeidsstedet for begge stillingene, og den som blir ansatt forventes å kunne starte i stillingene innen rimelig tid. Det juridiske fakultet i Tromsø består av omtrent 950 masterstudenter, 25 ph.d.-studenter og over 35 vitenskapelige ansatte, i tillegg til 16 ansatte i administrative stillinger. Fakultetet huser Norsk senter for havrett (NCLOS) samt forskergrupper innen forvaltningsrett, Crime control and Security Law, formuerett, barnerett, same- og urfolksrett, og statsrett.


Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt