Petri Ilmari Keskitalo


Prodekan forskning (f.o.m. 21.01.2023)

Stillingsbeskrivelse

Som prodekan for forskning inngår jeg i ledergruppen ved Det juridiske fakultet, og har blant annet ansvaret for å følge opp fakultetets PhD-program og stipendiater, lede fakultetets forskningsutvalg, representere fakultetet i universitetets sentrale forskningsstrategiske utvalg, fremme en sterk forskerkultur med gode og synlige forskergrupper, og bidra til å øke antallet eksternt finansierte forskningsprosjekter


  • petri ilmari Keskitalo :
    Contracts + Risks + Management = Contractual Risk Management?
    Nordic Journal of Commercial Law 2006

  • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →