Programmet til EØS- og trygderettskonferansen er spikret!

Det hele går av stabelen 19. september i Tromsø.

Martin Hennig poserer med en bok om EØS-relevante tekster som trykkes over en norsk lovsamling.
Førsteamanuensis Martin Hennig illustrerer kollisjonsregelen i EØS-loven § 2. Foto: UiT
Portrettbilde av Sollid, Sondre
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Assistent til assisterende fakultetsdirektør
Publisert: 22.05.23 09:00 Oppdatert: 23.05.23 12:07
Lov og rett Samfunn og demokrati

Den andre årlige EØS-/ trygderettskonferansen

Avholdes 19. september i år på Scandic Ishavshotel i Tromsø. 

Førsteamanuensis Martin Hennig kan endelig avsløre at temaet for årets konferanse er utviklingstrekk og rettssikkerhetsutfordringer som oppstår i møtet mellom EØS-retten og nasjonal trygderett.

– Dette skal belyses fra ulike perspektiver av både norske og internasjonale eksperter på EU-/ EØS- og trygderett, forklarer han. 

Hennig trekker særlig frem Gjermund Mathisen som det store trekkplasteret for årets konferanse.

– Man kan si at han har skrevet læreboka når det kommer til EØS-rett, eller i alle fall en av lærebøkene, presiserer Martin.

Mathisen er i dag partner i Kvale, og var tidligere direktør for ESAs konkurranse- og statsstøtteavdeling i åtte år, utover det har han vært ansatt i EFTA-domstolen, Lovavdelingen i Justisdepartementet, samt skrevet doktorgrad ved Universitetet i Bergen. Han skal snakke om temaet Fri bevegelighet av ikke-økonomiske borgere innenfor EØS området.

For øvrig får vi høre innlegg fra Herwig Verschueren fra Universitetet i Antwerpen, Essi Rentola fra det finske sosial- og helsedepartementet, Martin Andresen fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, Lucy Furuholmen fra UiO, Øyvind Bø fra UiO og Jaan Paju fra Stockholms universitet og UiB.

Konferansen skal samle ansatte i forvaltningen, så vel som akademia og domstolene til interessante samtaler om utviklingen i EØS- og trygderetten.

Det er forskningsprosjektet Internasjonal trygderett som arrangerer kalaset.

– Internasjonal trygderett er et samarbeid mellom de juridiske fakultetene på UiT, UiO og UiB som er finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet, forklarer han.

Prosjektet ble opprettet som følge av trygdeskandalen hvor det ble avslørt at folketrygdlovens oppholdskrav hadde blitt feilpraktisert ved reiser i EØS-området. Denne rettssikkerhetsskandalen førte til økt oppmerksomhet om forholdet mellom EØS-retten og den norske trygdelovgivningen.

– Om du jobber med eller har interesse for EØS- og trygderett er Tromsø utvilsomt plassen å være 19. september, fastslår Martin. 


Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Assistent til assisterende fakultetsdirektør
Vi anbefaler