Vil du spe på studielånet mens du skriver master?

Fakultet har lyst ut masterstipender for kommende studieår.

Bilde av noen lapper hvor det står 50 000 kr til dyktige jusstudenter fra det juridiske fakultet.
Til illustrasjon. Foto: UiT
Portrettbilde av Sollid, Sondre
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt
Publisert: 15.05.23 15:08 Oppdatert: 16.05.23 14:34
Lov og rett Studentliv / Studier

Fakultetet lyser hvert år ut ulike stipender til studenter ved UiT som skal skrive masteroppgave i rettsvitenskap. Stipendene tildeles enten av fakultetsstyret eller via prosjekter med ekstern finansiering.

I år har vi gleden av å tilby 12 stipender på 50 000 kr hver til studenter som skal skrive stor masteroppgave om et valgfritt tema. I tillegg har vi inntil 2 stipender på 50 000 kr hver for studenter som skal skrive en liten masteroppgave om same- og urfolksrett.

Og ikke nok med det - det er også et spesielt stipend tilgjengelig for studenter som planlegger å skrive liten masteroppgave mens de er på utveksling ved Federal University of the State of Rio de Janeiro, våren 2024.

Søknad med dokumentasjon av eksamensresultater, eventuell praksis, og prosjektskisse sendes til studieadministrasjonen ved seniorrådgiver Jørgen Ytreberg (jorgen.ytreberg@uit.no), senest:

 • For skriving av stor masteroppgave og same- og urfolksrett: Søndag 18.juni.
 • For skriving av liten masteroppgave ved Federal University of the State of Rio de Janeiro: Søndag 20. august.

Søknadene besvares innen tre uker etter søknadsfristen.

Les mer om de ulike stipendene nedenfor!

Tolv stipend á kr. 50 000,- for skriving av stor masteroppgave 2023/2024

Søkere må opplyse ønsket tema for oppgaven og legge ved en skisse til opplegg (ca. 1-2 sider).

 • Studenter som har bestått tredje avdeling kan søke.
 • Oppstart er høsten 2023 (stipendet utbetales over to semestre).
 • Stipendmottakere vil få mulighet til å ta del i fakultetets forskergrupper dersom temaet faller inn under en av disse, og til å delta på lunsjmøter/seminarer tilknyttet forskergruppen.
 • Stipendmottakere kan etter nærmere avtale bli tillagt forskningsrelaterte og/eller administrative oppgaver for forskergruppen, tilsvarende maksimalt 50 timer. Dette innebærer arbeidsoppgaver av mindre omfang og varighet, for eksempel korrekturlesing av faglige tekster, arrangering av møter/konferanser, eller andre oppgaver i regi av forskergruppen

MERK: Det anbefales at søkere som har bestått 4. avdeling også søker opptak på forskerlinjen, men dette er ikke et vilkår for å få stipend.

Ved vurdering av søknadene legges det vekt på karakterer og prosjektskisse. Oppgaven skal skrives i Tromsø.

Nærmere opplysninger og veiledning om valg av emne og opplegg kan fås ved å kontakte 5.avdelingsleder Christina Jensen (christina.jensen@uit.no).

Inntil to stipend á kr. 50 000,- for skriving av liten masteroppgave innenfor same- og urfolksrett høsten 2023 eller våren 2024

Søkere må opplyse om ønsket tema for oppgave, og legge ved en skisse til opplegg (ca. 1-2 sider).

 • Studenter som har bestått tredje avdeling kan søke.
 • Oppstart er høsten 2023 eller våren 2024 (stipendet utbetales i det semesteret
 • oppgaven skrives).
 • Studenter som innvilges stipend vil få mulighet til å ta del i fakultetets forskergruppe i same- og urfolksrett, og til å delta på lunsjmøter/seminarer tilknyttet denne.

Ved vurdering av søknadene legges det vekt på karakterer og prosjektskisse. Oppgaven skal skrives i Tromsø.

Nærmere opplysninger og veiledning om valg av emne og opplegg kan fås ved å kontakte 5.avdelingsleder Christina Jensen (christina.jensen@uit.no), eller leder av forskergruppa for same- og urfolksrett Øyvind Ravna (oyvind.ravna@uit.no).

Ett stipend for skriving av liten masteroppgave ved Federal University of the State of Rio de Janeiro, våren 2024 (utveksling)

ECO_CARE er et samarbeidsprosjekt mellom det juridiske fakultet på UiT, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) og Chiquitanofolket fra Mato Grasso i Brazil. Prosjektet er støttet av direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU).

Utover banebrytende forskning på vannressursforvaltning er et av målene med ECO_CARE er å forbedre jusutdanningene i både Norge og Brazil. Studentutveksling er følgelig en sentral del av prosjektet, i den anledning utlyses dette stipendet til en student som vil reise på utveksling til UNIRIO i Rio de Janeiro for å skrive sin masteroppgave (les mer i denne nyhetssaken og besøk prosjektets UiT nettside: https://en.uit.no/project/ecocare).

Les utlysningsteksten nedenfor:

Opportunity of Student Mobility to the Federal University of the State of Rio de Janeiro,

Unirio, Rio de Janeiro, Brazil

Academic year 2023-2024

As the Host Institution of the project: An Exchange Program on Empathy, Compassion, and Care in Water Governance from the Perspective of Integral Ecology (ECO_CARE), the Faculty of Law, UiT The Arctic University of Norway is delighted to select one of its law students for a semester exchange at the Federal University of the State of Rio de Janeiro (Unirio, Brazil). Travel and accommodation are covered by the program with a scholarship of 7,000 NOK per month (for a total of 42,000 NOK). In addition, Norwegian students will be able to apply for student funding available from the Norwegian State Educational Loan Fund (Lånekassen).

During the semester February-July 2024, the selected candidate will be able to travel to Brazil, be enrolled as an exchange student at the UNIRIO, and be immersed in innovative education and research setting that has legal creativity, the protection of the environment, and community based research at its core. The selected student will be able to write their Master Thesis under the supervision of one of the professors in the Program, in compliance with the thesis requirements set by the Faculty of Law (37-55 pages). The thesis is expected to be written in English on a topic related to the project and within the disciplines of international law, environmental law, comparative law, indigenous rights and methodology.

The application for this Exchange Program should contain:

 1. A curriculum vitae et studiorum (CV) of maximum 4 pages;
 2. One-pager of thesis outline (title, abstract of 250-300 words, keywords);
 3. A motivation letter (2 pages max); 4. A transcript of the UiT exam grades.

The selection criteria will include the assessment of the candidate’s motivation, University grades, CV, and coherence between the thesis topic and the project’s overarching theme.

For further information about the project, the exchange, or the thesis topic visit the website: https://en.uit.no/project/ecocare or contact: margherita.p.poto@uit.no
Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt