ECO_CARE vil internasjonalisere jusutdanningen og gi lokalsamfunn en stemme i akademia!

Nytt prosjekt på det juridiske fakultet.

Logoen til ECO-CARE-prosjektet, det er en tegning.
Logoen til ECO_CARE-prosjektet. Foto: Illustrasjon av Valentina Russo, også kjent som MUCHO AMOR
Portrettbilde av Sollid, Sondre
Sollid, Sondre sso170@post.uit.no Studentansatt
Publisert: 10.06.21 10:43 Oppdatert: 10.06.21 15:58
Lov og rett Studentliv / Studier Urfolk

- Vann er en kilde til liv som også knytter sammen ulike levende vesener og ulike steder. Likevel har vi sett en økning i vannrelaterte utfordringer globalt. Som et resultat observerer vi en økning i økologiske utfordringer, knapphet, forurensning og skjev fordeling. Dette etterlater både biologisk mangfold og mennesker i sårbare situasjoner, forklarer Margherita Poto som er forsker ved UiTs juridiske fakultet.

Profilbilde av Margherita Poto
Margherita P. Poto Foto: UiT

Sammen med Giulia Parola fra Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro skal hun lede prosjektet “An Exchange Program on Empathy, Compassion, and Care in Water Governance, from the Perspective of Integral Ecology (ECO_CARE)”. Målet er at ECO_CARE både skal forbedre jusutdanninger i Norge og Brazil, og føre til banebrytende forskning basert på en innovativ modell for samarbeid om vannressursforvaltning.

En del av prosjektet er å etablere et tremåneders studieprogram for master- og PhD-studenter i rettsvitenskap fra Norge og Brazil. Studentene skal få innføring i, og ta del i lokalsamfunnsbasert rettsvitenskapelig forskning. – Vi vil både internasjonalisere de eksisterende rettsvitenskapelige utdanningene i Norge og Brazil, og gi medlemmer i ulike lokalsamfunn en stemme i den akademiske arenaen, forteller Margherita Poto.

ECO_CARE er et samarbeidsprosjekt mellom det juridiske fakultet på UiT, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) og Chiquitano folket fra Mato Grasso i Brazil. Samarbeidspartnerne skal jobbe for å ivareta lokalsamfunnets behov og bærekraftighet i vannressursforvaltningen. Chiquitano folket vil bidra med kunnskap om urfolksrett og historiefortelling, og studenter vil bidra til planlegging og gjennomføring av studier.

Prosjektet fikk denne uken innvilget støtte av direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU). I oktober skal prosjektet sparkes i gang med en samling i Tromsø. Samlingen skal ha søkelys på Tanaelva i Finnmark og Tarumaelva i Mato Grasso.


Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Sollid, Sondre sso170@post.uit.no Studentansatt
Vi anbefaler