Erfarne vernepleiere fikk mer kunnskap    

Nylig var 24 vernepleiere samlet til fagdager på UiT i Harstad for å oppdatere kunnskap og øve på ferdigheter.

To vernepleiere
Fra venstre: Marit Bartholdsen og Tonje Sætrum har begge lang erfaring som vernepleiere i kommunal helsetjeneste. Foto: Tomas Rolland/UiT
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 24.04.23 14:14 Oppdatert: 24.04.23 14:50
Helse og velferd Studentliv / Studier

– Dette gjør vi for at de skal kunne vedlikeholde sin helsefaglige kompetanse. For å holde et faglig forsvarlig nivå så må man som autorisert helsepersonell enten tilegne seg oppdatert kunnskap gjennom kurs, selvstudier, hospitering eller lignende. Det er mange måte å friske opp kunnskapen på, og dette er et av tilbudene, sier Frøydis Andersen.

Hun er universitetslektor ved Institutt for vernepleie ved UiT Norges arktiske universitet i Harstad og en av de som arrangere kurset.

Andersen forklarer at dette sist ble arrangert i 2015, og at det på grunn av oppdatering av fagplaner og pandemi ikke har blitt gjennomført slike tilbud etter det. Planen nå er at lignende oppfriskningskurs skal tilbys annet hvert år fremover.

Vernepleiere
Frøydis Andersen (i midten) veileder Marit Bartholdsen og Tonje Sætrum i kunsten å sette urinkateter. Foto: Tomas Rolland/UiT

Teori og øvelser

Gjennom to dager fikk vernepleierne, som kommer fra hele Nord-Norge, en gjennomgang i legemiddelregning, farmakologi, kateterisering og injeksjonssetting. Alt innledet med teori og etterfulgt av praktiske øvelser.

Kurset ble innledet med juridiske rammer for helsefaglig kompetanse, samt en oversikt over hvordan profesjonen har utviklet seg de siste årene, og hvordan utviklingen har vært ved institutt for vernepleie ved UiT.

– Altså hva som har vært, hva som er ståa nå, og hva som kommer fremover, sier Andersen.

Det var et stort spenn i hvilken type arbeidsoppgaver deltakerne til vanlig håndterer. Noen er daglig i arbeid på medisinrom og håndterer intravenøse oppgaver, mens andre kler på seg verneskoene og jobber med vedproduksjon.

– Deltakerne kommer primært fra helsetjenesten, men vi har også folk her som kommer i fra privat omsorg og rus og psykiatri. Alle ønsket å ta på alvor den helsefaglige delen av profesjonen, forklarer Andersen.

To flotte dager

To av deltakerne, Tonje Sætrum og Marit Bartholdsen har begge jobbet som vernepleiere siden midten av 90-tallet, og de er begge utdannet ved UiT.

– Det har vært to flotte dager, sier Marit Bartholdsen. Hun er ansatt i Miljøtjenesten/Bo- og avlastingstjenesten i Evenes kommune og jobber som vernepleier på en omsorgsbolig.

– Det er veldig bra å få en faglig oppdatering og få lov til å øve litt selv.

Sammen med kollega Tonje Sætrum øvde hun seg på å sette et urinkateter på en dukke.

Sætrum er ansatt i Tromsø kommune og jobber også som vernepleier på omsorgsbolig.

– Dette er ikke noe vi driver med til daglig, så det er veldig bra å få prøve seg og få oppdatert seg litt. Også er det jo litt endring i prosedyrene, så det er greit å få det med seg også, sier Sætrum.

Fagdagene fikk gode tilbakemeldinger av deltakerne, og de ble oppfordret til å komme med forslag til tematikk for neste gang det skal arrangeres.


Kortnytt fra UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for vernepleie
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Vi anbefaler