Vil du forske på rettslige grenser for behandling av store mengder persondata?

Søk på stipendiatstilling innen fristen 3. mai!

En hånd holder en magnet som henter ut informasjon fra en gjeng strekmenn.
Til illustrasjon. Foto: ANDRII YALANSKYI
Portrettbilde av Sollid, Sondre
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt
Publisert: 18.04.23 14:49 Oppdatert: 18.04.23 14:53
Lov og rett Om UiT

Les mer om stillingen og hvordan du søker her [Lenke til JobbNorge]!

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver etter avtale. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. 

Det overordnede forskningsområdet for stillingen er «Rettslige grenser for behandling av store mengder persondata (digitale massedata)».

Staten har en rett og plikt til å beskytte samfunnet mot trusler (angrep på rikets sikkerhet, terroranslag, organisert kriminalitet mv.). Et tiltak som benyttes i dag, og som i stor grad vil bli benyttet i fremtiden, er innsamling, lagring, analyse og deling av massedata ved hjelp av digitale verktøy. Fordi slik behandling av massedata som inneholder personopplysninger utgjør et inngrep overfor borgerne, gjelder rettslige begrensinger. Ph.d.-prosjektet skal fokusere på forskningsspørsmål innenfor dette forskningsområdet.

Du vil bli medlem av fakultetets forskningsgruppe «Crime Control and Security Law». Det juridiske fakultet har et nært samarbeid med Institutt for informatikk. Du vil også bli medlem av The Cyber Security Group ved instituttet.

Flere opplysninger om stillingen kan du få av prodekan forskning Petri Keskitalo:

og førsteamanuensis Nandor Knust:


Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt