Vellykket prepping til helsefag

De foreløpige funnene fra UiTs følgeforskning er krystallklare. «Prepp til helse» ser ut til å være et godt tiltak for alle parter.

Prepp til helse-møte
Det ble naturlig nok god stemning, da de gode foreløpige resultatene i av Prepp til helse ble presentert på prosjektmøtet i Harstad 16. mars. Fra venstre: Stine Dale (NAV Troms og Finnmark), Sindre Solheim (Prepp-koordinator, KS), Gunn Elin Fedreheim (UiT), Torjar Urdal (NAV Troms og Finnmark) og Barbara Stein (UiT). Foto: UiT/Tomas Rolland
Portrettbilde av Frantzen, Jan Fredrik
Frantzen, Jan Fredrik jan.f.frantzen@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 13.04.23 10:22 Oppdatert: 13.04.23 14:58
Helse og velferd

Forskningsleder Gunn Elin Fedreheim på Institutt for vernepleie ved UiT i Harstad har fulgt «Prepp til helse» siden oktober i fjor. Hun kunne nylig presentere de foreløpige funnene fra følgeforskninga, etter mer enn 30 intervjuer med både deltakere, veiledere og offentlig ansatte.

– Det er helt tydelig at alle er veldig positive og har stor tiltro til denne modellen og måten å jobbe på, forteller hun.

Godt motiverte deltakere

«Prepp til helse» er et pilotprosjekt i regi av KS, NAV og Troms og Finnmark fylkeskommune, der målet er å gjøre innvandrere klare for Menn i helse-utdanninga. Gjennom Menn i helse skal de bli sårt tiltrengte fagarbeidere i det norske helsevesenet. Det ser det ut til at deltakerne i ordninga selv er godt fornøyde med å komme seg ut i arbeidslivet på denne måten.

– Deltakerne motiveres av muligheten til både å få kvalifisering som helsefagarbeider og av utsiktene til fast jobb når de er ferdige med utdanninga. Videre motiveres de av kombinasjonen mellom opplæring og praksis, og det at de kjapt får teste ut det de lærer når de er i praksis, sier prosjektleder Gunn Elin Fedreheim.

– De får også en utdanning med inntekt og slipper å ta opp studielån, og det virker motiverende at det er et fast, tilrettelagt løp de skal gjennomføre.

Utvider ordninga

Sindre Solheim fra den nasjonale satsinga Menn i helse er Prepp til helse-koordinator for Troms og Finnmark. Han er dermed bindeleddet mellom de offentlige instansene i prosjektet og arbeidslivet der deltakerne har sine praksiser underveis.

– Vi er så langt fornøyd med de foreløpige funnene i følgeforskningen. I et pilotarbeid er det alltid punkter som må justeres og endres og det viser noen av de foreløpige funnene. Totalt sett viser de foreløpige funnene at modellen i Prepp til helse fungerer og virker motiverende på deltakerne, forteller Solheim.

Det neste året skal de fortsette arbeidet og utvide samarbeidet til enda flere av bosettingskommunene i nord.

– Det er viktig for oss å sikre at kvalifiserte Prepp til helse-deltakerne får en god overgang til Menn i helse, og samtidig bygge videre på suksesskriteriene slik at også neste års Prepp-kull ivaretas på en god måte og oppnår gode resultater. KS opplever stor interesse for modellen fra både arbeidsgiver, fylkeskommuner og NAV rundt om i landet, og vi jobber nå med ulike potensielle områder for videre satsing i 2024. Videre vekst og utvikling henger blant annet sammen med behov for finansiering og forpliktende avtaler hos samarbeidspartnerne i prosjektet.

Og hva betyr det for dere å ha UiT med på laget for å gjøre følgeforskning på dette pilotprosjektet? 

– Det er absolutt en styrke og KS er svært fornøyd med arbeidet UiT har utført. Prepp til helse opplever et godt samarbeid og at alle aktørene har et felles mål. Det er av stor betydning for KS å få mer kunnskap om hva som må til for å lykkes i enda større grad i inkludering- og rekrutteringsarbeidet for denne målgruppa, som er viktig for å mobilisere kompetanse og arbeidskraft som helse- og omsorgssektoren har stor nytte av i tiden som kommer, avrunder Sindre Solheim.  

Prepp til helse – klargjøring til Menn i helse

Prepp-året skal forberede innvandrere med svake norskferdigheter gjennom norskinnlæring, yrkesnorsk, praksis og undervisning til å starte på det ordinære Menn i helse. Målet for deltakerne er å ta fagbrev som helsefagarbeider. Fra oppstart i Prepp til helse og videre gjennom det komprimerte utdanningsløpet i Menn i helse vil det ta ca. 3,5 år før deltakerne får fagbrevsom helsefagarbeidere. 

Prepp til helse er et pilotprosjekt initiert av Menn i helse der KS har prosjektansvar, og som gjennomføres i tett samarbeid med NAV Troms og Finnmark, Troms fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune, og kommunene Sør-Varanger, Alta, Harstad og Tromsø. 

Les mer om Prepp til helse

UiT ved Institutt for vernepleie på Campus Harstad har ansvar for følgeforskning på Prepp til helse frem til sommeren 2023. Prosjektleder på UiT er Gunn Elin Fedreheim fra Institutt for vernepleie (IVP). Med seg fra instituttet har hun Bjørn Ingulfsvann Hagen, Ida Martine Pettersen og Barbara Stein. Tina Hansen deltar fra Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBS).


Kortnytt fra Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for vernepleie, Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Frantzen, Jan Fredrik jan.f.frantzen@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler