Får sju millioner til innovasjonsprosjekt

Institutt for farmasi ved UiT er med i et prosjekt som nylig fikk 7 millioner kroner for å forske på personer med psykisk utviklingshemming og legemiddelhåndtering. 

Mennesker ser i kamera og smiler.
Noen av de som er med i prosjektet. Til høyre i bildet står professor Guro Forsdahl og førsteamanuensis Beate H. Garcia, begge fra Institutt for farmasi ved UiT. Foto: Prosjektet
Portrettbilde av Aarskog, Karine Nigar
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 13.03.23 11:43 Oppdatert: 13.03.23 11:54
Helse og velferd Om UiT Samfunn og demokrati

Innovasjonsprosjektet «Riktig legemiddelbruk hos personer med utviklingshemming – det gjelder livet» er et av ti prosjekt som nylig fikk penger fra Norges forskningsråd til utvikling av mer effektive tjenester i offentlig sektor. Til sammen ble det delt ut 76 millioner kroner, og sju av dem gikk til samarbeidsprosjektet mellom Vestvågøy kommune, som eier det, Institutt for farmasi ved UiT Norges arktiske universitet og Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo. 

Mange utfordringer

Prosjektet skal forbedre legemiddelhåndtering og legemiddelterapi og utvikle et nytt rammeverk for trygg legemiddelbruk i miljøtjenesten. Det tar utgangspunkt i de ansattes opplevelse av at det er utfordrende å få til optimal legemiddelhåndtering for personer med utviklingshemming, da det forekommer mye endringer i medisinlistene. En annen utfordring er manglende kunnskap om hvordan pasientgruppen omsetter medisiner eller hvordan man skiller bivirkninger av medisiner fra symptomer på sykdommer.

Prosjektet skal gå over tre år.


Kortnytt fra Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for farmasi
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Vi anbefaler