UiT-studenter på Kirkeneskonferansen

Bachelorstudenter fra nordområdestudiene bruker Kirkeneskonferansen for å forstå mer av samisk kultur, geopolitikk og Barentssamarbeidet.

Gruppebilde
Universitetslektorene David Alenga og Peter Haugseth hadde med seg syv studenter, blant annet fra Norge, Finland, USA, Kina og Frankrike, på en intensiv workshop i Sør-Varanger. Her sammen med viserektor Bente Haug og rektor Dag Rune Olsen. Foto: UiT
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 06.03.23 09:18 Oppdatert: 06.03.23 16:14
Arktis Geopolitikk Samfunn og demokrati Studentliv / Studier

– Dette er en melting pot av nasjonaliteter som har funnet nordområdene interessant, sier Peter Haugseth, universitetslektor og studieprogramleder ved bachelorstudiet i nordområdestudier.

Sammen med universitetslektor David Alenga hadde han med seg syv studenter, blant annet fra Norge, Finland, USA, Kina og Frankrike, på en intensiv workshop i Sør-Varanger.

– Denne workshopen ligger inne i prosjektet «Creating innovative cross border collaboration in Higher education in the Norwegian- Russian High North», som er støttet av Barentssekretariatet, sier Alenga.

Skal gi økt kunnskap om Barentsregionen

Peter Haugseth forteller at de har gjort dette i flere år, og at hensikten er at studentene skal få et innblikk i og bli bedre kjent med Barentsregionen.

– Det er spesielt to case vi ser på under disse dagene og de knyttes til politikk-kurset de tar dette semesteret, forklarer Haugseth.

Det ene caset er basert på hvordan samspillet er mellom geopolitikk og lokalpolitikk i sentrale arktiske urbane steder som utfordres av krigen i Europa.

– Her bruker vi Kirkeneskonferansen og Barentssamarbeidet som eksempler og spør hvordan samfunnsutviklingen er per i dag i grensesonen og Sør-Varanger spesielt. Vi er på konferansen og snakker med lokale politikere, medlemmer av arbeidsgruppen for konferansen, samt andre aktører, sier Haugseth.

I det andre caset ser de på samisk kultur og identitet.

– I disse dager får samisk kultur mye dekning i media, blant annet på grunn av filmen «La elva leve» og ikke minst Fosen-saken som virkelig berører vår samtid med sterke protester i Oslo, sier Haugseth.

Han forklarer at de sammen med studentene ser nærmere på forskjellige samisk kulturelle uttrykk i Finnmark, blant annet på den Skoltesamiske kulturarven.

Gruppebilde
Studentene på besøk ved Skoltesamisk museum. Foto: UiT

– Vi har blant annet besøkt Skoltesamisk museum og snakket med flere representanter for samiske interesser i Sør-Varanger, for å bli bedre kjent med samiske forhold i kommunen og grensesonen, sier Haugseth.

Han sier studentene i tillegg har møtt ordfører i Sør-Varanger, Lena N. Bergeng (Ap), for å få en bedre forståelse av situasjonen i Sør-Varanger.

– De må få førstehåndskjennskap til hvordan det er å være et samfunn så nært Russland, et naboland man tidligere har samarbeidet mye med, men som det er svært lite kontakt med nå som Russland er i krig med Ukraina, sier Haugseth.

Møte
På møte med ordfører i Sør-Varanger kommune. Foto: UiT

Skal brukes som avsluttende eksamen

Før workshopen har studentene gått gjennom både teori og metode i klasserommet. Under oppholdet i Kirkenes fikk de utdelt oppgaver som de jobbet med underveis i uka, og dette skal til slutt resultere i at hver student skriver to rapporter hver, knyttet til de to casene.

Dette blir deres avsluttende eksamen, den ene på geopolitikk og samfunnsutvikling, den andre knyttet til samiske problemstillinger, sier Haugseth.


Kortnytt fra UiT Norges arktiske universitet, Institutt for reiseliv og nordlige studier, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Vi anbefaler