Call for proposals: Grønn plattform

Grønn plattform er en satsing som gir støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling i næringslivet. Målgruppe: samarbeidskonsortier.

b
a Foto: c
Portrettbilde av Paulsen, Steinar Martin
Paulsen, Steinar Martin steinar.paulsen@uit.no Faggruppeleder Forskning og innovasjon
Publisert: 06.02.23 11:17 Oppdatert: 06.02.23 11:31
Bærekraft Energi Klima

Grønn plattform er en satsing som gir støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling i næringslivet. Vi er ute etter samarbeidskonsortier som kan levere de beste prosjektene, fra forskning og teknologiutvikling, frem til ferdige løsninger. Hensikten er å utvikle et bærekraftig næringsliv som tar vare på klima og miljø og skaper økonomiske verdier.

Det vil også gjøre norske bedrifter og forskningsinstitusjoner bedre rustet i møte med de mulighetene som åpner seg opp i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa Green Deal. Les mer her.

Hvem kan sende inn skisse?


Kortnytt fra Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Paulsen, Steinar Martin steinar.paulsen@uit.no Faggruppeleder Forskning og innovasjon
Vi anbefaler