Tilbyr emnet Stedsutvikling i Øst-Finnmark

God stedsutvikling er viktig for både trivsel og trygghet, bosetting og næringsutvikling. Fra høsten av kan du ta videreutdanningstilbudet Stedsutvikling i Øst-Finnmark – med samlinger i Kirkenes, Berlevåg og Vadsø.

Oversiktsbilde av Kirkenes sommerstid
For å opprettholde et bærekraftig lokalsamfunn må det jobbes kontinuerlig med å holde på innbyggere og næringsliv, og samtidig tiltrekke seg besøkende, tilflyttere og investorer. Nå tilbyr UiT emnet Stedsutvikling i Øst-Finnmark. Her fra Kirkenes. Foto: Trym Ivar Bergsmo
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 31.01.23 09:45 Oppdatert: 31.01.23 09:45
Geopolitikk Helse og velferd Samfunn og demokrati

Tilbudet bidrar til å styrke en kompetanse som i dag er mangelvare i regionene i Norge, og særlig i den nordlige landsdelen, sier Anniken Førde, professor ved institutt for samfunnsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet, som står bak studietilbudet.

UiT har respondert på et ønske fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og KS om å tilby en utdanning på området. Vi har gode erfaringer fra vi tidligere gjennomførte tilsvarende tilbud i Lofoten og Helgeland, og er sikker på at det vil bli godt mottatt også i Finnmark, sier Førde. 

Nye utfordringer for lokalsamfunn

Emnet Stedsutvikling favner nyere perspektiver på sted og stedsutvikling. Steder er i endring, og stedsutviklingsprosesser blir stadig mer komplekse. Lokale plan- og utviklingsprosesser krever tverrfaglige tilnærminger og analyser. Globalisering av økonomi og næringsliv, økt mobilitet, klimaendringer, digitalisering og økte krav til attraktivitet og bærekraft stiller steder ovenfor nye utfordringer.

Det gjør også de betydelige geopolitiske endringene vi står i akkurat nå.

Unni Sildnes, samfunnskontakt ved UiT i Kirkenes.
Foto: David Jensen, UiT Norges arktiske universitet

– Øst-Finnmark kjenner på utfordringer som følge av krigen i Ukraina, blant annet gjennom en sterk reduksjon i innenlandsk tilflytting. Samtidig er det et stort utviklingspotensial i regionen, og det jo slik at vi trenger folk for å følge opp blant annet næringsinitiativer lokalt. I tillegg skal Øst-Finnmark ikke bare være et godt sted å jobbe, men også et godt sted å bo. Da tenker vi at den kompetansen man kan tilegne seg gjennom videreutdanningstilbudet Stedsutvikling kan være svært verdifull, sier Unni Sildnes, samfunnskontakt ved UiT i Kirkenes.

Fremmer bosetting

Et kjennetegn på kommuner som lykkes med å utvikle attraktive og levende lokalsamfunn, er en offensiv holdning til samfunnsutvikling kombinert med langsiktig og helhetlig tenkning på området – samt lagspill med innbyggere og lokalt næringsliv.

For å opprettholde et bærekraftig lokalsamfunn på alle plan, må det jobbes kontinuerlig for at stedet skal holde på innbyggere og næringsliv, og samtidig tiltrekke seg besøkende, tilflyttere og investorer. Levende byer, tettsteder og bygdemiljø fremmer livskvalitet, bosetting og næringsutvikling – og trekker også lettere til seg tilflyttere og besøkende. 

Søknadsfristen for studiet er 6.mars. Les mer om studietilbudet her 

Det kompetente klasserommet

Studiet retter seg mot bedriftsledere, samfunnsplanleggere, næringssjefer, arealplanleggere, prosjektledere, politikere og andre som er involverte i stedsutvikling. Vi ønsker søkere fra hele landet, men særlig fra Øst-Finnmark.

Erfaringer vi har gjort oss tidligere er at studentene ikke bare blir tilført kompetanse fra fagmiljøene. De kommer jo hit med erfaringer som er gull verdt og som gjør at vi her får et svært kompetent klasserom, påpeker Førde. Vi opplever også et utrolig engasjement blant deltagerne, som brenner for sine steder og henter inspirasjon fra hverandre.

Responsen fra tidligere studenter tyder også på at universitetet har truffet blink med tilbudet. I en evalueringsrapport etter at kurset var kjørt på Helgeland, kom blant annet disse tilbakemeldingene:

  • «Vi lærte mye av hverandre. Helt klart styrken i erfaringsbaserte EVU-studier». 
  • «Et utrolig engasjement, og folk som har god oversikt over ulike problemstillinger.» 
  • «Steder er i konstant utvikling, og i min jobb er det mye tverrsektorielle oppgaver og prosjekter. Kunnskapen i dette studiet vil forsterke fokuset på ansvarlig stedsutvikling, og spesielt medvirkning.»

Her kan du lese mer om emnet Stedsutvikling - og søke om opptak

 


Kortnytt fra Institutt for samfunnsvitenskap, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler