Karl Pettersen: tollkassereren som ble geolog

Karl Pettersen var tollkassereren som i ettertid ble mest kjent som geolog, og som gjorde en omfattende berggrunnskartlegging i Troms fylke. Mindre kjent er hans kvartærgeologiske arbeider på landhevningen.

Hevede strandavsetninger (strandvoll) ved Varangerbotn i Finnmark.
Hevede strandavsetninger (strandvoll) ved Varangerbotn i Finnmark. Foto: Jan Sverre Laberg
Portrettbilde av Mortensen, Kai
Mortensen, Kai kai.mortensen@uit.no Rådgiver
Publisert: 16.01.23 12:56 Oppdatert: 16.01.23 13:03
Klima Naturvitenskap

Sommeren 1871 var Karl Pettersen (1826-1890) fra Tromsø på geologisk feltarbeid rundt om i Troms fylke. Bakgrunnen for dette var at flere av den tids nyere kvartærgeologiske studier hadde konkludert med at landområdene i den sørlige del av Skandinavia i løpet av siste istid («kvartærtiden») hadde «været i Sænkning, og at denne Sænkning er paafulgt en senere Hævning».

Men hva var situasjonen for «Norges nordlige Egne», hadde en tilsvarende «Sænkning» med påfølgende «Hæving» funnet sted her? Dette var spørsmål som opptok Pettersen da han la ut på sitt feltarbeid.

Hva fant han? Les kronikken til prof. Jan Sverre Laberg i Geoforskning.no om kvartærgeologen Karl Pettersen.


Kortnytt fra Institutt for geovitenskap
Mortensen, Kai kai.mortensen@uit.no Rådgiver
Vi anbefaler