Viktig økning i søkere til UiTs ingeniørstudier på Mo i Rana

Gjennom den såkalte «Y-veien» kan søkere med relevant fagbrev søke seg til bachelorstudier innen bygg eller maskin på UiT sine studier på Mo i Rana. Det har vært en liten, men viktig, økning i antall søkere for 2023.

Studenter
Illustrasjonsbilde av ingeniørstudenter ved UiT i Narvik. Foto: David Jensen/UiT
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 09.12.22 12:22 Oppdatert: 09.12.22 12:32
Om UiT Studentliv / Studier

– Tallene er ikke høye, men vi tror dette er et godt og relevant tilbud for regionen, spesielt i de kommende årene. Industrisatsingen vil kreve mye fagfolk og gjennom å utdanne lokalt vil dette være et viktig bidrag fremover, sier Jan-Arne Pettersen.

Portrett
Instituttleder Jan-Arne Pettersen mener økningen i søkertall blant annet kommer som et resultat av godt samarbeid med sentrale aktører på Helgeland. Foto: Tomas Rolland/UiT

Han er instituttleder ved institutt for industriell teknologi ved UiT Norges arktiske universitet og er dermed ansvarlig for tilbudet om «Y-veien» innen både bygg- og maskinfag.

Tar med erfaring inn i studiene

De som har fag- eller svennebrev fra bygg- eller maskinbransjen, kan gå rett inn i en 3-årig bachelorutdanning ved UiT via «Y-veien».

«Y-veien» er forkortelse for yrkesfaglig vei og tilbys søkere med fagbrev eller svennebrev fra videregående skole og læretid i bedrift eller relevant praksis.

Studieopplegget på «Y-veien» tar hensyn til kandidatenes yrkesfaglige bakgrunn og kan derfor bare tas i faglig forlengelse av fagbrevet. Y-veistudier er vanligst innen ingeniørutdanninger og maritime fag.

På Mo i Rana tilbyr UiT denne muligheten i et 3-årig bachelorstudium i enten bygg eller maskin.

For å gi søkerne tilstrekkelig forutsigbarhet med tanke på eksisterende jobb, er det tidligere søknadsfrist for de som søker på plass gjennom denne ordningen. Fristen for å søke er 1. desember hvert år, med studiestart 1. januar.

  • Byggstudiet fikk 10 søkere på 10 plasser, det var 7 kvalifiserte tilbud og av disse har 3 svart ja.
  • På maskinstudiet var det 12 søkere på 10 plasser, det var 7 kvalifiserte og av disse har 6 takket ja.

Markedsføres i samarbeid

Selv om det foreløpig er moderate søkertall, så er det en økning. Pettersen tror dette blant annet skyldes et godt samarbeid med andre aktører på Helgeland.

– Markedsføringen av Y-veien ble gjort sammen med Kunnskapsparken Helgeland, Ranaregionen Næringsforening, Rana Utvikling og Arctic Cluster Team (ACT).

Pettersen forklarer at Kunnskapsparken Helgeland stod for arrangement der ansatte ved UiT fortalte om studiemulighetene, mens næringsforeningen, Rana utvikling og ACT bidro med kontakter og spredning av informasjon til bedrifter.


Kortnytt fra UiT Norges arktiske universitet, Institutt for industriell teknologi, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver