Tre nye prosjekter på IMB har fått midler fra Helse Nord!

celebratoray image
IMB gratulerer Foto: Photo: Mostphotos
Publisert: 06.12.22 12:16 Oppdatert: 06.12.22 13:05
Helse og velferd

Maria Perander

3 årig postdoktor stilling, 4,5 mill NOK, PI: Maria Perander, forskningsgruppe for RNA og molekylær patologi (RAMP)

Prosjekt: "Long non-coding RNA NEAT1 as a future target for patient-tailored treatment of HER2-positive breast cancer"

Christian Lenz

3 årig forskningsprosjekt 3,820 mill NOK, PI: Christian Lenz, forskningsgruppe vert-mikrobe interaskjoner (HMI)

Prosjekt: "Cosing the diagnostic gap in adaptive antimicrobial resistance of multi-drug resistant Gram-negative pathogens"

Tor Stuge

3 årig forskningsprosjekt 1,616 mill NOK, PI: Tor Stuge, Immunologisk forskningsgruppe 

Prosjekt: "Therapeutic targeting of T cells to prevent Fetal and Neonatal Alloimmune Thrombocytopenia"


Kortnytt fra Institutt for medisinsk biologi
Vi anbefaler