FRIPRO-midler til Forskerprosjekt for unge talenter

25. november ble det klart at Forskningsrådet får 1,64 milliarder kroner gjennom nysalderingen av statsbudsjettet. Dette betyr blant annet at Forskningsrådet kan tildele midler til Forskerprosjekt for unge talenter i 2023 og søknadsfristen blir 15. mars 2023. Andre Forskerprosjekt (tematiske utysninger) har frist 8. februar 2023.

Søknadsfristen for utlysningen av FRIPRO-midler til Forskerprosjekt for unge talenter er klar
Søknadsfristen for utlysningen av FRIPRO-midler til Forskerprosjekt for unge talenter er klar Foto: NFR
Portrettbilde av Ræder, Inger Lin Uttakleiv
Ræder, Inger Lin Uttakleiv inger.l.rader@uit.no Seniorrådgiver faggruppe forskning og innovasjon
Publisert: 05.12.22 12:49 Oppdatert: 05.12.22 12:59
Arktis Bærekraft Energi Hav Helse og velferd Historie Idrett og friluftsliv Klima Kunst og kultur Lov og rett Naturvitenskap Pedagogikk Reiseliv Samfunn og demokrati Teknologi Urfolk Økonomi

Vi anbefaler