UiT oppretter nye studietilbud i Bodø og Mo i Rana

Fra høsten 2023 kan du ta en bachelor i informatikk i Mo i Rana eller en master i Computer Science i Bodø.

Rektor UiT
– Næringslivet både på Helgeland og i Bodø har vært aktive partnere i å utvikle og få på plass disse nye tilbudene sammen med fagmiljøet, sier rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Dag Rune Olsen. Foto: David Jensen
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 30.11.22 10:39 Oppdatert: 30.11.22 10:45
Studentliv / Studier

Det ble klart etter at universitetsstyret ved UiT Norges arktiske universitet vedtok å opprette flere nye studietilbud fra høsten 2023. To av disse ligger i Nordland:

UiT har lenge arbeidet med fleksibel utdanning, men primært inn mot offentlig sektor på kritiske områder for velferdssamfunnet.

– Vi ønsker i større grad også å kunne bidra inn mot kunnskaps- og kompetansebehovene i næringslivet. Næringslivet både på Helgeland og i Bodø har vært aktive partnere i å utvikle og få på plass disse nye tilbudene sammen med fagmiljøet. Vi ser fram til godt samarbeid videre, og er sikre på at det vil styrke læringsutbyttet for studentene, sier Dag Rune Olsen, rektor ved UiT Norges arktiske universitet.

Styrker tilbudet i regionen

UiT tilbyr allerede studier i både Bodø og Mo i Rana, og den siste utvidelsen styrker tilbudet i regionen.

Næringslivet og det offentlige har i lang tid etterspurt flere IKT-studieplasser i Nordland.

– Både næringslivet og det offentlige sliter med mangel på kandidater med IKT-kompetanse, og det finnes flere eksempler på at arbeidsplasser flyttes ut av regionen fordi det ikke er mulig å få tak i personer med rett bakgrunn, sier Anders Andersen, leder av institutt for informatikk ved UiT.

Han peker på at UiT i noen år har hatt en dialog med mange aktører for å få på plass nye IKT-utdanninger i region.

– Endelig er vi i mål med dette. Fra og med høsten 2023 vil UiT tilby en 3-årig bachelor-utdanning i informatikk på Helgeland og en 2-årig master i informatikk i Bodø, sier Andersen.

Ansetter flere

For å kunne gi disse tilbudene trengs det 2,5 stillinger på Mo i Rana og 3 stillinger i Bodø. På Mo i Rana er disse allerede på plass og i Bodø vil de to siste starte i sine stillinger på nyåret.

– Det som er spesielt flott i prosessen med å utvikle disse utdanningene er det gode samarbeidet UiT har hatt med viktige aktører i regionene. Dette gjelder både næringslivet og det offentlige, og viktige bransjeorganisasjoner. Målet er å kunne tilby utdanninger som er relevante i regionen og som gir studenter mulighet til å få kontakt med både næringslivet og mulige fremtidige arbeidsgivere i løpet av studietiden, sier Andersen.

Han forklarer at det vil være muligheter for oppgaver i bedrifter og at det vil bli bidrag fra næringslivet direkte inn i studiene.

Ved etablering av disse nye fagmiljøene på Helgeland og i Bodø så vil det ikke kun være fokus på utdanninger.

– Fagmiljøene vil også drive med forskning, innovasjon og formidling. Også her vil samarbeid med næringslivet og det offentlige være viktig for å etablere spennende og relevante prosjekter, sier Andersen.


Kortnytt fra UiT Norges arktiske universitet, Institutt for informatikk
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver