Internasjonalt samarbeid om havforvaltning i Arktis etter Russlands invasjon av Ukraina?

Dette er tema for et digitalt symposium som avholdes 1. desember. 

Bilde av hav med flytende isflak og isfjell.
Til illustrasjon. Foto: UiT
Portrettbilde av Sollid, Sondre
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt
Publisert: 28.11.22 10:16 Oppdatert: 28.11.22 12:50
Arktis Hav Lov og rett

Polhavet gjennomgår raske endringer, et utviklingstrekk som baner vei for ny menneskelig aktivitet i et ekstremt og sårbart miljø. Dette skaper behov for forsiktig, tilpasset, helhetlig og vitenskapsbasert forvaltning, ofte kalt økosystembasert forvaltning.

Hvilke utsikter har slik økosystembasert havforvaltning i Arktis når selve grunnlaget for arktisk samarbeid settes i tvil etter Russlands invasjon av Ukraina? Dette er bakteppet når et digitalt symposium som går av stabelen torsdag 1. desember fra 17:15 til 19:00.

På symposiet vil det drøftes ulike fremtidsscenarioer for arktisk havforvaltning, samt hvilke faktorer som driver utviklingen, og om vi fortsatt kan ta sikte på en bærekraftig forvaltning av menneskelig virksomhet i Arktis i overskuelig fremtid.  

Arrangementet er en del av forskningsprosjektet «Forskning for god forvaltning av Polhavet – SUDARCO». SUDARCO er et tverrfaglig forskningsprosjekt som ledes av Framsenteret. Professor Vito De Lucia og postdoktor Jan J. Solski fra Norsk senter for havrett deltar i en av prosjektets arbeidspakker som har et havrettslig og samfunnsvitenskapelig fokus.

De som er påmeldt arrangementet vil få tilsendt en zoomlenke via e-post. 

Påmelding er åpent for alle, og gjøres via nettskjema her (siste frist 29. november)!

Les mer om symposiet, herunder program her!


Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt
Vi anbefaler