Skredsikring i Grøtfjorden

For knapt en uke siden ble det testet et nytt system med skredtårn langs den rasutsatte fylkesvegen i Grøtfjorden på Kvaløya, drøyt 3 mils kjøring vest for Tromsø. Institutt for geovitenskap var med på testingen og åpningsseremonien.

Grøtfjorden er idyllisk, men skredutsatt.
Grøtfjorden er idyllisk, men skredutsatt. Foto: Louise Vick
Portrettbilde av Mortensen, Kai
Mortensen, Kai kai.mortensen@uit.no Rådgiver
Publisert: 22.11.22 14:13 Oppdatert: 22.11.22 14:23
Helse og velferd Naturvitenskap Teknologi

Det er i alt plassert 10 skredtårn langs fylkesvei 7768 til Grøtfjorden for å sikre de veifarende mot snøskred. Til tross for lite snø så langt i høst og dermed ikke noe utløst ras, ble det en vellykket avfyring av den første salven, som skjedde ved fjernstyring. Fra Institutt for geovitenskap var førsteamanuensis Louise Vick og postdoktor Christopher D’Amboise til stede.

Louise forteller:
- Det nye systemet er veldig viktig - hvis det fungerer bra denne snøsesongen, vil Troms og Finnmark Fylkeskommune få mulighet til å instrumentere mange flere farlige veistrekninger i fylket med tilsvarende. Det betyr mer drift og varsling, og tryggere veier. UiT håper å kunne bidra faglig til suksess for prosjektet gjennom forskning. Vi venter på svar fra et regionalt forskningsfond om støtte for å forske på hvordan vi kan optimalisere driften gjennom modellering og fjernmåling. Christopher jobber med oppdatering av varslingssystemer sammen med NVE for våte snøskred og sørpeskred i Troms. Sammen med de nye kursene innen snøskred på både bachelor- og masternivå viser dette at IG seriøst bygger kompetanse rundt dette i Tromsø. 

Til avisen Nordlys uttalte fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen:
- Vi gleder oss over at rassikringen nå er på plass. Det vil bidra til trygg ferdsel i området og forkorte perioder med stengning av veien i vinter.
Hun sier videre:
- Forebyggende skredkontroll er den mest brukte metoden for skredkontroll i resten av verden. Den har vært i drift i Alpene, USA, Canada og flere andre land siden ca. 2000, mens i Norge ble den innført i 2014.

Det var Wyssen Norge AS som vant anbudet om å bygge skredtårnene, samt drive service og vedlikehold av utstyret. Det er også satt opp en skredradar som overvåker fjellsidene, som vil komme til nytte spesielt på mørke dager med lite sikt.

Åpning av skredsikringsanlegg i Grøtfjorden.
Åpning av skredsikringsanlegg i Grøtfjorden. Foto: Louise Vick
Åpning av skredsikringsanlegg i Grøtfjorden.
Åpning av skredsikringsanlegg i Grøtfjorden. Foto: Louise Vick


Kortnytt fra Institutt for geovitenskap, Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Mortensen, Kai kai.mortensen@uit.no Rådgiver
Vi anbefaler