Responsen kan være forskjell på liv og død

Med stadig flere eldre og flere med sammensatte lidelser, stilles det store krav til helsepersonell om å kunne oppdage akutt kritisk sykdom tidlig. I Narvik samarbeider UiT og kommunen om å øke kompetansen på området.

Fire personer, derav en liggende i seng, smiler til kamera
Lisbeth Marian Olsen (tv), fagutviklingssykepleier Villa Solborg, Narvik kommune; Kristin Langnes, spesialsykepleier Narvik kommune, Lars Ivarsson Elverum, spesialsykepleier Oscarsborg bo- og servicesenter Narvik kommune og Sofie Getrekiwet, sykepleier Narvik kommune, var blant deltagerne på kurset i klinisk observasjonskompetanse Foto: Nina H. Haarbø
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 21.11.22 12:50 Oppdatert: 21.11.22 13:22
Helse og velferd

Nylig gjennomgikk helsepersonell i Narvik kommune et instruktørkurs i såkalt klinisk observasjonskompetanse ved UiT i Narvik. 

Vi blir stadig flere eldre i Norge. Samtidig er det flere mennesker med sammensatte lidelser og stadig sykere pasienter. Det er en utvikling som stiller store krav til helsepersonellets kompetanse, påpeker Nina Holm Kaarbø, assisterende instituttleder ved sykepleierutdanningen ved UiT i Narvik.

Liv eller død

Det at liggetiden på sykehus er kortere nå enn for noen tiår siden, og at overgangen mellom forskjellige behandlingsnivå skjer oftere, betyr at det å oppdage - og reagere - på akutt kritisk sykdom så tidlig som mulig, er viktig. Det kan rett og slett handle om liv eller død.

Narvik kommune og sykepleierutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet i Narvik, har derfor sammen satt fokus på økt kompetanse innen det som kalles klinisk observasjonskunnskap.

Skal sikre rask oppfølging

Økt kunnskap på området bidrar til at helsepersonell tidlig skal kunne gjenkjenne en forverret somatisk sykdomstilstand og raskt følge opp med tiltak som sikrer god og forsvarlig behandling av pasienten, sier Nina Holm Kaarbø.

KlinObsKommune er en kursmodell utviklet gjennom et samarbeid mellom flere Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT)Modellen er basert på kunnskap og erfaringer fra kommunehelsetjenesten innen fagområdet klinisk observasjonskompetanse.

Kurset i Narvik ble ledet av ProAct Norge som utvikler og forvalter kurskonseptet "Tidlig oppdagelse, rask respons og teamarbeid ved forverret somatisk tilstand".

Styret ved UiT Norges arktiske universitet var samlet i Narvik og tok turen innom instruktørkurset for å få litt informasjon om satsningen på klinisk observasjonskompetanse i Narvik kommune. Foto: Nina H Kaarbø

Kortnytt fra Institutt for helse- og omsorgsfag
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler