Helsedirektoratet ønsker innspill om brukermedvirkning innen psykisk helse og rus

Helsedirektoratet inviterer til et digitalt innspillsmøte for deg som har erfaringer som bruker, pasient, pårørende eller helsepersonell innen rus og psykisk helse-feltet.

sun-sunlight-through-woods-and-trees-in-autumn-forest
Illustrasjonsfoto: Ryhor Bruyeu/ Mostphotos Foto: Ryhor Bruyeu/ Mostphotos
Portrettbilde av Karlsen, Mariann Schjølberg
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 10.11.22 10:16 Oppdatert: 10.11.22 10:21
Helse og velferd Samfunn og demokrati

Innspillene skal ses i sammenheng med at det nå pågår et prosjekt hvor det skal lages nasjonale anbefalinger på dette feltet.

Les mer her: https://www.helsedirektoratet.no/konferanser/brukermedvirkning-innen-rus-og-psykisk-helse

Kilde: Helsedirektoratet.


Kortnytt fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler