UiT-studenter planla Ærekraftkonferansen allerede i 2020

Etter en trang fødsel arrangeres endelig bærekraftskonferansen «Ærekraft» i Harstad 24. oktober. UiT-studenter hadde planene klare allerede i 2020. Så kom pandemien.

Skjermbilde
Ærekraftkonferansen går av stabelen 24. oktober. Foto: Ærekraft
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 11.10.22 09:03 Oppdatert: 11.10.22 14:06
Bærekraft Studentliv / Studier

Hvert år får studentene som går på «Praktisk prosjektledelse» ansvaret for å lage et praktisk prosjekt, som en del av studiet. Dette har gjerne vært i form av et arrangement, og gjennom årene har Harstad fått servert både havnefestival, lek og moro i folkeparken, aktiviteter i forbindelse med NM på ski og ikke minst musikkfestivalen Bakgården – som har sin opprinnelse fra dette studiet.

Høsten 2019 fikk studentene en utfordrende bestilling fra Harstadregionens Næringsforening: Lag en næringslivskonferanse som gjør Hålogalandsregionen attraktiv for unge arbeidstakere.

– Det var en utfordrende bestilling, og kanskje en av de mer åpne bestillingene som er gjort i forbindelse med dette studiet, sier Anja-Renate Høiseth som i dag jobber som prosjektleder i Harstad kommune.

Portrett
Anja-Renate Høiseth jobber i dag som prosjektleder i Harstad kommune. Foto: Trine Natalie Solheim

Høsten 2019 var hun student ved prosjektlederstudiet, som ledes av Handelshøgskolen i Harstad, og fikk ansvaret for å lede gruppen med studenter gjennom det avsluttende prosjektet.

Bærekraft – et begrep i rivende utvikling

– Vi startet med en idémyldring – hva er det som får unge voksne til å trekkes til en plass? Hva er viktig for dem? sier Høiseth.

Studentene støttet seg blant annet til rapporten «Barometer 2020x» fra Kunnskapsbanken, levert av SpareBank 1 Nord-Norge. Der var 100 mennesker i alderen 18-34 intervjuet om fremtiden, og svarene derfra inspirerte studentgruppen.

– Vi så blant annet at unge mennesker i større grad velger oppdragsgivere på bakgrunn av felles verdier. Og vi kjente oss selv igjen i det rapporten sa, sier Høiseth.

Bærekraft er et vidt begrep og er i stor grad verdibasert.

– Vi så samtidig at mange av de nyoppstartede bedriftene fikk stadig større krav til å vise på hvilken måte de er bærekraftige. Dette er en fin måte å konkretisere hvilke verdier man står for, sier Høiseth.

Derfor bestemte studentene seg for å lage en næringslivskonferanse vinklet på bærekraft. De ønsket å sette søkelyset på mulighetene og ressursene som ligger i Hålogalandsregionen og løfte frem næringslivsaktører som allerede brukte FNs bærekrafts mål i sin bedriftsstrategi.

Høiseth peker på at bærekraftsbegrepet er i en rivende utvikling, og at det for få år siden fortsatt var et litt ullent begrep.

– Når vi startet i 2019, så var det enda veldig diffust for mange. Vi bestemte oss for å tolke og forklare begrepet, og vise til mange eksempler på bedrifter som allerede hadde tatt dette aktivt i bruk, sier Høiseth.

Hun sier de hadde som mål at konferansedeltakerne skulle gå hjem fra konferansen med engasjement og konkrete verktøy for hvordan den enkelte raskt og på sikt kunne ta grep i egen organisasjon eller bedrift.

Målgruppa for konferansen var ledere i små og store bedrifter i regionen, og Høiseth innrømmer at de var spent når de la ut de første billettene for salg.

– For at næringslivsledere skal ta seg fri og betale for å gå på konferanse, så må vi tilby kvalitet og et program som er relevant, sier Høiseth.

Responsen var god. I løpet av to uker var det solgt vel 60 billetter, og alt lå til rette for at dette skulle bli en suksess.

Lærte masse om prosjektarbeid

Studentgruppen som jobbet med dette, telte ca. 20 studenter. Siden dette er et samlingsbasert årsstudium, tiltrekker det seg studenter med en variert yrkesbakgrunn. De tar derfor med seg ulike former for erfaring inn i gruppearbeidet.

– Det var en veldig engasjert studentgruppe og det ble lagt ned et betydelig antall timer i prosjektet. Langt over det antall timer som tilsvarte fagets studiepoeng, sier Høiseth.

Prosjektarbeidet var preget av hyppig møteaktivitet og de måtte ha tett kontakt med næringslivet.

– På bestilling fra oppdragsgiver gikk vi bredt ut og fant interessante, varierte og betydningsfulle bidragsytere fra hele Hålogalandsregionen. Jeg tror det høye engasjementet blant studentene skyldes både den tidsriktige relevansen i temaet og responsen vi fikk fra aktuelle bidragsytere til konferansen, sier Høiseth.

Hun sier de lærte mye om prosjektstyring, samarbeid og ledelse.  

– Dette fikk vi virkelig uttelling for, det var kjempebra. Den siste delen – selve rosinen i pølsa, fikk vi derimot ikke, sier Høiseth.

Pandemien gjorde at hele konferansen måtte utsettes på ubestemt tid. Men det er aldri så galt, at det ikke er godt for noe.

– Selv om vi var skuffet, bestemte vi oss fort for uansett å gjøre dette på en skikkelig måte. Vi fikk god erfaring med å avlyse et stort arrangement, tilbakebetaling av billetter også videre. Vi gjorde oss ferdig, sier Høiseth.

Konferansen ble utsatt, og det ble gjort et nytt forsøk på å arrangere den i 2021. Den måtte også utsettes på grunn av pandemien, men 24. oktober 2022 er det klart for konferanse


Kortnytt fra Handelshøgskolen ved UiT, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Vi anbefaler