MAS-2805 Ingeniørpraksis i bedrift - Vann og Avløp i Tromsø Kommune

Mitt navn er Trygve Godtliebsen, jeg er 26 år og har akkurat startet på 3. året av VVS-ingeniør i Tromsø ved UiT. I forbindelse med faget Ingeniør praksis i bedrift (MAS-2805) har jeg hatt en praksisperiode på 8 uker hos Vann og Avløp i Tromsø kommune.

Vann og avløp - Tromsø
Vann og avløp - Tromsø Foto: Illustrasjon
Portrettbilde av Pettersen, Jan-Arne
Pettersen, Jan-Arne jan-arne.pettersen@uit.no Instituttleder ved Institutt for Industriell Teknologi
Publisert: 30.09.22 08:15 Oppdatert: 30.09.22 08:21
Bærekraft Energi Hav Naturvitenskap Teknologi

Denne seksjonen har ansvar for å levere tjenester innen vann- og avløp til ca 75000 kunder plassert rundt i kommunen. I tillegg skal seksjonen ha tiltak som begrenser vannforurensninger både i ferskvann og i havet. Tiltak som skal hindre oversvømmelser ved situasjoner forårsaket av flom og/eller ekstremvær er også en svært viktig del av arbeidsporteføljen. Sikring av brannberedskapen er nok en sentral oppgave for denne enheten, og den gjennomføres i stor grad ved jevnlig kontroll av brannkummene som er plassert rundt omkring i kommunen. Arealet til kommunen er på ca 2500km2 der det totalt er ca 867 kilometer med ledninger og ca 10400 kommunale kummer som skal ha tilsyn og vedlikeholdes jevnlig. For å sikre at alle oppgavene til enhver tid er tilfredsstillende tatt hånd om, er det svært viktig å ha gode oppfølgingsrutiner. Denne seksjonen er kommunens største aktør knyttet til miljø og næringsmiddel og representerer derfor en svært viktig del av kommunens tilbud til sine innbyggere. Figuren nedenfor viser kretsløpet til vannet og hvordan det utnyttes i samfunnet.

I løpet av disse ukene har jeg fått vært med på flere forskjellige arbeidsoppgaver. De første ukene var vi hovedsakelig opptatt med brannkum- og kum-registrering. Arbeidet gikk for det meste ut på å ta bilder av kummene innvendig og å måle presis posisjon med GPS. I etterkant registrerte vi den innhentede informasjonen i et program hvor alt er lagret. Da dette var gjort, inspiserte vi nøye at alt var korrekt. Ved eventuelle avvik ble det så vårt ansvar å registrere dette, samt å følge opp at avvikene ble fikset. Disse arbeidsoppgavene var veldig nyttige siden man dermed fikk bedre innblikk i hvordan de ulike systemene fungerer. Vi har også vært på omvisning på pumpestasjoner og renseanlegg, og dette har gitt oss en god forståelse på hvordan vann- og avløps-systemet i Tromsø kommune fungerer. Etter hvert som tiden har gått, har vi begynt med litt mer ingeniørrelevante oppgaver, blant annet har vi målt og kartlagt hovedvannledningen til Tromsø og startet opp på en oppgave som handler om fremmedvann i avløpsrør.
Etter min praksis hos Vann og Avløp i Tromsø kommune, kan jeg se tilbake på en interessant og lærerik periode. Oppholdet har vært veldig innholdsrikt, og jeg har fått et innblikk i hva slags typiske arbeidsoppgaver en avdeling for vann og avløp i en kommune jobber med.

Jeg er meget takknemlig for muligheten å ta min praksis hos dem og jeg synes at vann og avløp i Tromsø kommune var en fantastisk arbeidsplass.Kortnytt fra Institutt for industriell teknologi
Pettersen, Jan-Arne jan-arne.pettersen@uit.no Instituttleder ved Institutt for Industriell Teknologi
Vi anbefaler