Skeive samer under Forskningsdagene

Sápmi på skeiva. Det er navnet på et arrangement i regi av Márkomeannu-festivalen, UiT Norges arktiske universitet og Universitetssykehuset Nord-Norge. Fokus er på skeive samer og kjønnsidentitet. Arrangementene i Harstad og Narvik er åpne for alle. 

Pride flagg
PRIDE OG IDENTITET: Også samer er såkalt skeive - og det er det arrangementene handler om. Foto: UiT/Arkivet
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 27.09.22 11:00 Oppdatert: 05.10.22 15:42
Historie Kunst og kultur Om UiT Samfunn og demokrati Studentliv / Studier Urfolk

Under Forskningsdagene inviteres alle interesserte til "Researcher's Night" med tema hvordan være skeiv i Sápmi.

I år er det skeivt kulturår i Norge. Det markeres over hele landet, også i Sápmi. Både å være samisk og være skeiv er blitt lettere – til tross for fortsatte fordommer og problemer. Flere snakker om det, og det skjer mye særlig på kulturfronten. Under årets Márkomeannu-festival på Evenes ble det presentert en kjønnsnøytral gákti og en skeiv lávvu. En del av æra gis til Queering Sápmi, ei utstilling og bok som fortalte historiene til skeive samer. Instituttleder ved Senter for samiske studier ved UiT Norges arktiske universitet, Torjer Andreas Olsen mener arrangementene knyttet til Forskningdagene er viktige: 

– Temaer knytta til skeive i Sápmi er fortsatt ikke så ofte snakka om. Boka og utstillinga Queering Sápmi har vært med på å åpne dørene for samtaler og mer åpenhet. Garmeres, organisasjonen for skeive i Sápmi, er også svært viktig i denne utviklinga. Arrangementene våre ser jeg som å følge i samme stolte tradisjon. På denne måten kan UiT være med på å gjøre noe viktig i og for samfunnet, sier instituttleder Torjer A. Olsen. 

lavvo Torjer Samiske studier
SAMISKE STUDIER: Professor Torjer A. Olsen er en av organisatorene for Sápmi på Skeiva. Her et bilde fra Riddu-sletta i sommer.  Foto: Magne Kveseth/UiT

Den samiske taushetskulturen

Olsen slår fast at det finnes en samisk taushetskultur, særlig rundt kjønn og seksualitet.

– Denne må vi utfordre og det mener jeg vi gjør ved å samtale og ved å skape rom og fellesskap der samtalen kan finne sted. «Sápmi på skeiva» er et samarbeid mellom mange aktører. Det er veldig stas at både UNN, UiT med Senter for samiske studier, campus Harstad og campus Narvik, Narviksenteret, Tjeldsund kommune, Sanks og Narvik bibliotek alle er med. Jeg vil også særlig trekke fram Márkomeannu-festivalen og det  at vi sammen kan være med på å markere Skeivt kulturår, setter jeg stor pris på, sier instituttlederen. 

Ved Senter for samiske studier, er «Sápmi på skeiva», en del av et større prosjekt om kjønn i Sápmi.

Torjer Andreas Olsen slår fast at prosjektet Sápmi på skeiva fortsetter å sette skeive tema i Sápmi på dagsorden. Under arrangementene knyttet til Forskningsdagene får publikum møte kunstnere, forskere, helsearbeidere og kulturarbeidere.

Samtaler om kjønn og identitet

Vi viser en del av Queering Sápmi-utstillinga, snakker om nye måter og uttrykke kjønn og samisk identitet på, og samtaler om hva det betyr å være skeiv og samisk i dag – og hva det betyr for samfunnet som helhet.

På Ludo og på UiT i Harstad blir det miniutstilling med Queering Sápmi, faglig samtale og innlegg fra Elisabeth Stubberud (NTNU/Garmeres), Torjer A. Olsen (UiT), Ann-Jørgunn Larsen-Sara (Finnmarkssykehuset/SANKS), Márja Karlsen (kunstner) og Elfrida Bergman (Queering Sápmi ). Videre blir det konsert med ÅVLA og Elle-Maija.

Arrangementet er et samarbeid mellom Márkomeannu, UiT Norges arktiske universitet og Universitetssykehuset Nord-Norge

Utfordrer normene

Samiske fortellinger om personer som utfordrer tradisjonelle normer. 

Utstillinga «Queering Sápmi» forteller historiene til personer som utfordrer de tradisjonelle normene omkring kjønn, seksualitet og identitet innenfor den samiske minoritetsgruppa. Den svenske kulturanalytikeren Elfrida Bergman og fotografen Sara Lindquist har samla historier i Sápmi i Sverige, Norge, Russland og Finland. Det har blitt ei utstilling som formidler livshistorier fra en minoritet innen en minoritet. Her finner vi historiene til samer som er homofile, lesbiske eller skeive på en eller annen måte. Utstillinga utfordrer fordommer om den samiske befolkninga som en homogen folkegruppe, og utfordrer den samiske befolkninga til sjøl å reflektere over hva det betyr å være samisk.

 


Kortnytt fra Senter for samiske studier, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler