Norsk Geologisk Ordbok til førsteårsstudentene

Det har blitt en tradisjon ved Institutt for geovitenskap at studentene på innføringskurset i geologi får utdelt Norsk Geologisk Ordbok. For første gang siden 2019 kunne utdelingen skje på «hjemmebane» i Naturfagbygget.

Ordboka til førsteårsstudentene
Ordboka til førsteårsstudentene Foto: Johanne Sofie Lund
Portrettbilde av Mortensen, Kai
Mortensen, Kai kai.mortensen@uit.no Rådgiver
Publisert: 19.09.22 09:39 Oppdatert: 19.09.22 11:41
Naturvitenskap Studentliv / Studier

Boka ble publisert i 2013 og er utgitt i tre opplag. Dette var den første geologiske ordboken utgitt i Norge. Den er sammenstilt av Ellen M.O. Sigmond, Inge Bryhni og Knut Jorde, og finansiert med støtte fra NGU. Boka inneholder ca. 10 000 oppslagsord fra geologi og tilgrensende fagfelt. 

Boka tar for seg blant annet bergarter, mineraler, fossiler, geologisk tidsskala, miljøbegreper og georisiko, samt gruver, gruvedrift og begreper fra petroleumsindustrien. Den har engelske oversettelser for alle oppslagsordene samt en engelsk-norsk ordliste.

Boka er ikke bare en velkomstgave til studentene, den skal også gi studentene enkel tilgang til norsk fagterminologi, slik at den bidrar til å vedlikeholde det norske språk i utdanningen av fremtidige geologer.

Sammen med boka får studentene et kort som viser en tynnslip av en amfibolitt, en bergart som forekommer i nærheten av Tromsø. Baksiden av kortet har en velkomsthilsen signert forelesere og administrasjonen ved Institutt for geovitenskap.

I 2020 og 2021 var Naturfagbygget under renovering, samtidig som koronarestriksjoner gjorde at utdelingen da måtte skje i flere omganger, så endelig kunne IG foreta utdelingen til alle samlet under et tak.


Kortnytt fra Institutt for geovitenskap
Mortensen, Kai kai.mortensen@uit.no Rådgiver
Vi anbefaler