– Vi vil at fagskoler, høgskolar og universitet skal ha flere tilbud som er tilgjengelige over hele landet. Nå har vi prioritert å gi penger til utdanningstilbud der det er lokale, regionale eller nasjonale behov, slik som profesjonsutdanninger, teknologi, digitalisering og grønt skifte, seier Borten Moe.

I tillegg til bevilgningene til lærerutdanning, RAS og kjemilærertilbud er det bevilget 1,180 000 til Campus Nord-Troms AS og 360 00 til Studiesenteret Midt-Troms AS. I tillegg har Øst-Finnmark Kunnskapssenter har fått 4 millioner kroner til et tilbud i Kirkenes. 

Her er regjeringens pressemelding