Bli seminarleder på ISV! Søknadsfrist 14. juni 2022

Bli seminarleder
Bli seminarleder Foto: GABBY BALDROCCO/MOSTPHOTOS
Portrettbilde av Dalsbø, Elisabeth Thørring
Dalsbø, Elisabeth Thørring elisabeth.t.dalsbo@uit.no Førstekonsulent
Publisert: 02.06.22 14:27 Oppdatert: 07.06.22 08:15
Samfunn og demokrati

Institutt for samfunnsvitenskap lyser ut stillinger som seminarledere for høstesemesteret 2022. Stillingen som seminarleder innebærer å organisere og lede seminarer samt legge til rette for faglige diskusjoner, strukturere studentpresentasjoner og rette oppgaver. Arbeidet innebærer bruk av både Campus og digitale plattformer. Seminarledere får lønn for seminarundervisning, forberedelse til seminarer og oppgaveretting. Seminarleder kan ta alle seminargruppene i ett emne eller det kan deles opp på flere seminarledere. Det er også mulig å være seminarleder innenfor flere emner. 

Kvalifikasjoner
Stillingen krever at man har gjennomført emnet (eller tilsvarende) tidligere med godt resultat. Må beherske norsk språk skriftlig og muntlig. Erfaring som seminarleder eller underviser er en fordel, men ikke et krav. Personlig egnethet vektlegges.

Arbeidsomfang og lønn
Stillingen lønnes etter statens regulativ for vitenskapelig assistent, som gir lønnstrinn 35 for masterstudenter og lønnstrinn 42 for studenter med avlagt mastergrad. Forberedelsene inkluderer møter, lesing av pensum, utforming av seminaropplegg i tråd med tema for tilhørende forelesninger og kommunikasjon med studenter mellom seminarene. For hver time undervisning inngår det 2 timer med forberedelse.

I tillegg kan det komme retting av arbeidskrav. Omfanget på lesing, vurdering og tilbakemelding på arbeidskrav regnes til å være 1 time pr. arbeidskrav. Antall seminarledere per emne blir fordelt etter størrelsen på emnet/antall seminargrupper. Det kan også bli aktuelt å gjennomføre seminar digitalt.

Nye seminarledere skal gjennomføre kurs om pedagogisk opplæring i begynnelsen av semesteret. Kurset består av tema som gruppeledelse, praktisk utprøving av undervisningsledelse samt veiledning og tilbakemelding på oppgaver. Opplæringen er lønnet.

Ved semesterstart organiseres det et møte med emneansvarlige og studiekonsulent for å avklare praktiske og faglige spørsmål tilknyttet seminaropplegg. Det avholdes også et felles evalueringsmøte midtveis i semesteret, hvor alle seminarledere blir innkalt.

Å arbeide som seminarleder er faglig lærerikt og pedagogisk utfordrende, noe som gir god ballast i arbeidet med faget. Instituttet oppfordrer alle som har interesse for emne til å søke.

SOS-1001 Individ og samfunn (20 stp.)
3 seminargrupper med 32 timer seminar per gruppe. Totalt 288 timer for alle tre seminargrupper inkludert forberedelse.
80 arbeidskrav á 1 time.

SOS-1009 Ulikhet og rettferdighet: Kjønn, etnisitet og klasse (10 stp.)
3 seminargrupper med 6 timer seminar per gruppe. Totalt 54 timer for alle tre seminargrupper inkludert forberedelse.
40 gruppeoppgaver á 1 time.

SOS-1015 Internasjonal migrasjon og integrering (10 stp.)
2 seminargrupper der seminarleder skal ha halvparten av seminarene, 8 timer seminar per gruppe. Totalt 48 timer inkludert forberedelse.
50 arbeidskrav á 1 time.

SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode - kvantitativ metode
4 seminargrupper med 14 timer seminar per gruppe. Totalt 168 timer for alle fire seminargruppene inkludert forberedelse.

SPL-2001 Regional analyse med feltkurs
2 seminargrupper: 2 timer per uke x 11 uker = 44 timer/132 timer med vekting
Feltkurs: 3 heldager = 24 timer
Arbeidskrav: 27 timer
Totalt: 183 timer

STV-1004 Organisasjonsteori: Analyse av moderne organisasjoner
2 seminargrupper a 14 timer seminar per gruppe. Totalt 84 timer inkludert forberedelse.

SOA-1001 Innføring i sosialantropologi
2 seminargrupper med 14 timer seminar per gruppe. Totalt 84 timer. 

Send søknad til iss.adm@hsl.uit.no innen 14. juni 2022.

Vennlig hilsen                                                           

Kontorsjef - Rita Johansen -  rita.johansen@uit.no

Studiekonsulent Samfunnsplanlegging – Nataliia Strukova – nataliia.strukova@uit.no

Studiekonsulent Statsvitenskap – Lars Kolbeinsen-  lars.kolbeinsen@uit.no

Studiekonsulent Sosialantropologi - Michael Sverdrup Stenberg - michael.s.stenberg@uit.no

Studiekonsulent Sosiologi - Elisabeth Thørring Dalsbø - elisabeth.t.dalsbo@uit.no


Kortnytt fra Institutt for samfunnsvitenskap
Dalsbø, Elisabeth Thørring elisabeth.t.dalsbo@uit.no Førstekonsulent
Vi anbefaler