UiT-forskere foreleser for Sametinget

Åpent seminar på Sametinget om Finnmarksloven og FeFo (Finnmarkseiendommen) sett med UiT-forskeres øyne. Plenumsrepresentantene i Sametinget har denne uka komitémøter. Seminaret har tidligere blitt utsatt på grunn av koronapandemien. 

Bygg Sametinget utvendig bilde
FORSKERNE FORTELLER: UiT-forskere skal til Karasjok denne uka for å snakke om Finnmarksloven, Finnmarkseiendommen og urfolkspolitikk. Foto: Sametinget
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 31.05.22 08:00 Oppdatert: 01.06.22 11:14
Historie Lov og rett Om UiT Samfunn og demokrati Urfolk

Det er medlem av sametingsrådet, Hans Ole Eira fra Senterpartiet som skal lede seminaret, der nesten alle innlederne er knyttet til UiT, på ulikt vis. 

politiker sametinget hans ole eira
LÆRING: Sametingsråd Hans Ole Eira forventer å lære mye fra UiTs forskere. Foto: Árvu/Sametinget

Eira sier han anser seminaret for å være svært viktig for alle representantene på Sametinget, fordi både Finnmarkseiendommen og Finnmarksloven har betydning for en rekke av Sametingets politikkområder. 

– For meg som sametingsråd med det politiske ansvaret for dette fagområdet anser jeg forskernes resultater som svært viktige - og jeg ser fram til å ha lært noe nytt, når seminaret er avviklet, sier sametingsråden fra Senterpartiet, Hans Ole Eira. 

Urfolk og institusjoner

Professor i statsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet, Hans-Kristian Hernes, er den som holder første innlegg der Finnmarksloven og institusjonalisering av urfolkspolitikken er tema. Neste ut er forsker og sosiolog ved UiT, Sveinung Eikeland som har Finnmarksloven, fylkeskommunen og den regionale posisjonen som sitt utvalgte område. 

Professor i urfolkskunnskap ved UiT, Else Grete Broderstad skal snakke om samarbeidsutfordringene mellom FeFo, Sametinget og Fylkeskommunen, mens stipendiat i statsvitenskap ved UiT, Torvald Falch som også er seniorrådgiver for Sametinget tar for seg FeFos selvstendighet.

Spenninger i jussen

Professor i statsvitenskap ved Stockholms universitet, Ulf Mörkenstam skal snakke om Finnmarkloven og Girjasdommen. Hans tema er spørsmål knyttet til politiske løsninger eller juridiske prosesser. 

De to siste innlederne under seminaret er seniorforsker ved NORCE,  Vigdis Nygaard som skal se på FeFo (Finnmarkseiendommen) og posisjoneringen mellom samisk tradisjon og modernitet. Til slutt blant innlederne kommer professor i statsvitenskapo ved UiT og UiB, Per Selle, som tar for seg spenningen mellom FeFo og Finnmarkskommisjonen sett i lys av FeFos fremtid. 

Det er lagt opp til flere runder med spørsmål og kommentarer underveis i seminaret som skal avsluttes med sametingspresident Silje Karine Muotka sine sluttord. 


Kortnytt fra Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Institutt for samfunnsvitenskap, Senter for samiske studier
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler