Retten til byen – mangfold, deltakelse og krysskulturelle møteplasser

Hva skal til for at møter mellom mennesker oppstår, og hva skal til for å utvikle rettferdige byer der alle kan delta og være med å påvirke beslutninger, uavhengig av etnisk bakgrunn? 

Mange mennesker utendørs
Hvordan kan man skape gode møteplasser? Foto: Cit-egration
Portrettbilde av Aarskog, Karine Nigar
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 18.05.22 16:12 Oppdatert: 18.05.22 16:16
Helse og velferd Om UiT Samfunn og demokrati

23. til 25. mai arrangeres konferansen Retten til byen – mangfold, deltakelse og krysskulturelle møteplasser. Deltakerne får ta del i erfaringsutveksling og prøve ut forskjellige kreative metoder for dialog. Noen av dem er brukt i forskningsprosjektet Bærekraftige mangfoldige byer: innovasjon i integrering

Programmet er delt opp i ulike tema og foregår på mange steder i Tromsø. Det er ingen deltakeravgift, og de som deltar i hele konferansen inviteres til felles måltider underveis.

Les mer om konferansen her!  


Kortnytt fra Institutt for samfunnsvitenskap, Seksjon for kommunikasjon, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Vi anbefaler