Foreslår egne atomregler for Arktis

Det er behov for en spesifikk arktisk avtale om atom- og radiologisk sikkerhet, beredskap og innsats. Det sårbare miljø i arktis krever også opprydding av radiologiske forurensninger.

ubåt atomdreven tromsø havn
MYE OMDISKUTERT: De amerikanske atomdrevne ubåtene som har anløpt Tromsø siste året har blitt ulikt mottatt av folk flest. Foto: Christian Halvorsen/UiT
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 05.05.22 13:20 Oppdatert: 05.05.22 13:26
Arktis Bærekraft Helse og velferd Lov og rett Samfunn og demokrati

Det er blant konklusjonene i en artikkel i tidsskriftet Arctic review on Law and Politics. Sjefredaktør for tidsskriftet er professor Øyvind Ravna ved juridisk fakultet ved UiT. 

Ravna forteller at det er to russiske og en amerikansk forsker som har samarbeidet om forskningen som beskrives i artikkelen.

atomkraftverk Kolatom
KOLAKRAFTVERKET: Sikkerheten hevdes å ha blitt betydelig bedret ved atomkraftverket på Kola - som følge av ulike typer samarbeid om kjernekraftsikkerhet. Foto: Kolatom

Interesse for mange

– Jeg vil tro artikkelen Nuclear Safety and Security in the Arctic: Crafting an Effective Regional Governance System, forfattet av den meget anerkjente amerikanske forskeren Oran Young, sammen med  to russiske kollegaer, Mikhail N. Lysenko og Alexander N. Vylegzhanin, begge fra Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University), Russland, har interesse utover den indre kretsen av Arctic Reviews lesere, sier Ravna.

Han slår fast at kjernefysisk sikkerhet og sikkerhet i Arktis, samt utforming av et effektivt regionalt styringssystem for å hindre ulykker og utslipp vil være i alles interesse når man vet hvor store konsentrasjoner av kjernefysiske anlegg og lagre for radioaktivt avfall som finnes i nordområdene.

– Artikkelen viser at det er mulig å ha et godt faglig samarbeid med russiske forskere, tross boikotten av Russland på grunn av krigsforbrytelsene i Ukraina, sier professor Ravna. 

kart atominstallasjoner
NÆROMRÅDENE: Det mangler ikke på atominstallasjoner i Norges nærområder i nord. Foto: regjeringen.no

Artikkelen slår fast at det er mange kjernefysiske anlegg i arktis, noen av dem gir fordeler for regional utvikling såvel økonomisk som sosialt, samtidig som det alltid er en risiko for kjernefysiske og radiologiske ulykker. Forskwerne skriver at det er grunn til å forvente at områdene i nord vil fortsette å være en atomregion i uoverskuelig fremtid. Utfordringene er mange; potensielle ulykker ved atominstallasjoner, håndteringen av brukt kjernefysisk materiale og radioaktivt avfall, alt dette skaper bekymringer om sikkerheten ved kjernefysiske anlegg. Forskerne har analysert internasjonale konvensjoner og såkalt frivillige etiske retningslinjer, men for sikkerheten i arktis er dette bare generelle termer, heter det i forskerens sammendrag av rapporten. 

Behov for ny avtale

De mener derfor det er et behov for en arktisk spesifikk avtale om atom- og radiologisk sikkerhet, beredskap og innsats og om opprydding av radiologiske forurensninger. De skriver også at Russlands krig mot Ukraina har forstyrret normale prosedyrer for å håndtere problemer av felles interesse i Arktis. Likevel vil ikke behovet for samarbeid om atomsikkerhet bli borte. Forskerene peker derfor på at Arktisk Råd bør starte arbeidet med atomsikkerhet på nytt og satse på en spesifikk arktisk avtale om atomsikkerhet og sikkerhet for sivilsamfunnene. Når en slik avtale er på plass, vil det bli viktig å vurdere infrastrukturen som trengs for å sikre at bestemmelsene i avtalen blir iverksatt effektivt. 

 Her er hele artikkelen


Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler