Tildelt NT-fakultetets grunnforskningspris

Fakultetsstyret har vedtatt å tildele professor Kenneth Ruud NT-fakultetets grunnforskningspris for 2021 for hans mangeårige arbeid som kjemiker. 

Portrett Kenneth Ruud
Kenneth Ruud er professor i kjemi og har tidligere vært prorektor for forskning og utvikling ved UiT. Foto: UiT
Portrettbilde av Aarskog, Karine Nigar
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 03.05.22 14:53 Oppdatert: 03.05.22 15:00
Naturvitenskap

Tildelingen ble vedtatt av fakultetsstyret 9. desember i fjor, og er basert på innstillingen fra en komité som har vurdert de innkomne forslagene.

Dette sier komiteen:

«Prof. Kenneth Ruud er professor i teoretisk kjemi, og han betegnes som en av de mest synlige kjemikerne i Norge. Han har vært sentral i å sikre to sentre for fremragende forskning (SFF) til UiT/UiO (CTCC og Hylleraas), han har vunnet et ERC Starting Grant, og han har ledet mange forskningsprosjekter finansiert av NFR. Hans forskning har stor synlighet og er hyppig sitert i internasjonale fagtidsskrifter. Forskningsfeltet til Ruud er sentrert rundt utvikling og anvendelse av kvantekjemiske metoder for å beregne molekylær respons-egenskaper. Han har gitt vesentlige bidrag til forståelsen av magnetiske effekter i molekyler, men han har også studert vibrasjonseffekter og relativistiske korreksjoner. Ruud har vært en av hovedutviklerne av flere datakoder som benyttes av forskningsmiljøer over hele verden. I tillegg til en imponerende faglig merittliste har Kenneth Ruud hatt svært mange tunge lederverv lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Han har blant annet vært prorektor for forskning og utvikling ved UiT i to perioder, han har vært nestleder i styret til Norges forskningsråd, nestleder i styret til Det norske vitenskapsakademi, og han deltar på høyt nivå i mange internasjonale råd og utvalg. Kenneth Ruud er en grunnforsker i særklasse, og han presterer på høyt internasjonalt nivå samtidig som han tar stort ansvar for fagpolitisk ledelse. Konklusjon: Utvalget innstiller enstemmig Professor Kenneth Ruud til å motta Grunnforskningsprisen ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi for 2021.»

Fakultetsstyret etablerte grunnforskningsprisen høsten 2020 for å rette fokus på grunnforskning. Prisen er på 50 000 kroner. Prisen for 2021 ble annonsert med nominasjonsfrist 8. november i fjor. Det kom inn fire nominasjoner, og det ble nedsatt en komité for å vurdere de innkomne forslagene.


Kortnytt fra Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Vi anbefaler