En møteplass for bedrifter og studenter

Endelig kunne geologistudentene under Karrieredagen denne uka få mingle med næringslivet igjen etter to års koronabegrensninger, denne gangen i regi av iEarth-studentene.

Studenter ved standen til NGI under Karrieredagen 26. april.
Studenter ved standen til NGI under Karrieredagen 26. april. Foto: Kai Mortensen
Portrettbilde av Mortensen, Kai
Mortensen, Kai kai.mortensen@uit.no Rådgiver
Publisert: 28.04.22 12:26 Oppdatert: 28.04.22 13:10
Naturvitenskap Studentliv / Studier

Sist gang med tilsvarende arrangement var Nettverksdagen september 2019, så kom det to år med nedstengning av landet. Denne gangen var det våre dyktige studenter tilknyttet iEarth som hadde regien for et svært vellykket arrangement. Dagen bestod i to bolker med bedriftspresentasjoner og mingling ved stands i Solhallen, ispedd lettere servering og en avsluttende middag. Flere av bedriftsrepresentantene viste seg å være tidligere bachelor- og/eller masterstudenter ved IG, så det var ikke fritt for at det var gjensyn med gamle kjente for ansatte og studenter.

Etter at Truls Aaby hadde ønsket velkommen, startet instituttleder Matthias Forwick foredragsrekken med å fortelle om viktigheten ved å bygge nettverk og hva som definerer ulike typer nettverk. «Å treffe folk det er nyttig å kjenne til – på sikt», folk som man deler en felles interesse med. Nettverksbygging handler også om å gå utenfor sin komfortsone og å være villig til å investere i tid for dette.

Student Truls Aaby og instituttleder Matthias Forwick åpnet Karrieredagen. Foto: Kai Mortensen

Kristina Hansen og Andrè Jensen, begge med mastergrad fra IG, representerte Oljedirektoratet. Med kontorer i Stavanger og Harstad er OD statlig eid og faglig rådgiver for Olje- og energidepartementet. Direktoratet ble opprettet i 1972, og følger opp funn, felt, lisenser i modne og umodne felt samt samhandler med andre marine næringer, som fiskerisektoren. De siste årene har OD også fått andre oppgaver relatert til CO2-lagring og kartlegging av mineralressurser på havbunnen.

Andrè Jensen og Kristina Hansen fra Oljedirektoratet. Foto: Kai Mortensen

Aker BP var representert ved Petter Andersen og Lena Mathisen. BP er en del av Aker-konsernet som driver med leting og produksjon av olje og gass, og har fem feltsentra langs norskekysten, fra Stavanger til Harstad. I fjor kjøpte Aker BP svenske Lundin Energys olje- og gassvirksomhet. Aker BP har behov for et mangfold av kompetanse og mennesker med ulike tankesett, og er stadig på utkikk etter nyutdannede. De lyser ut sommerjobber hver september og har stillinger for nyutdannede (graduate-program) der opplæring står i fokus det første året.

Fugro er et verdensomspennende selskap med 9000 ansatte og hovedkvarter i Nederland. Vilde Bjørnebye og Nora Kjørlaug fortalte hvordan Fugro jobber med geodata i tre fokusområder: innhenting, analyse og rådgivning. Kundegruppen er fra ulike industrier og omfatter både offshore og onshore virksomheter. Mange ulike kilder brukes til innhenting av data, fra borehullsdata til seismikk.
Aker BP og Fugro. Foto: Kai Mortensen
Birgitta Saue Martinsen, også med mastergrad i geologi fra UiT, presenterte Equinor sammen med Helle Fossbakk. Sistnevnte er utdannet økonom, men samarbeider tett også med geologene i sitt arbeid. Equinor tilbyr også et 2-årig graduate-program for nyutdannede og nyansatte, med muligheter for rotasjon innen ulike arbeidsområder.
Equinors foredrag. Foto: Kai Mortensen
Statens Vegvesen har ikke mindre enn 10 500 km riksvei å forvalte, og har 5000 årsverk over hele landet, kunne Jeanette Kvalvågnes fortelle. Det er lett å tenke at jobben er gjort når veien er bygd, men vegvesenet har oppgaver knyttet til hele veiens livsløp. En jobb hos vegvesenet er ikke bare på kontor, men også i felt. Ikke minst ser man det når det har gått et skred over veien, da er det gjerne en geolog som intervjues på TV.
«Når kan veien åpnes igjen» er et spørsmål som ofte går igjen.

Skaland Graphite på Senja har historie tilbake til 1917 og har i dag 35 ansatte, deriblant Berit Berbusmel som tok sin bachelorgrad ved IG.  Som geolog i selskapet har hun ulike arbeidsoppgaver: kartlegging, kjernelogging, feltarbeid på nye forekomster, rapportering, modellering og mye annet. Grafitten som produseres på Skaland har en unik renhet med 28% gehalt av flakgranitt, den høyeste i verden. Skaland Graphite er Europas største produsent av krystallinsk grafitt.
Skaland Graphite v/Berit Berbusmel. Foto: Kai Mortensen
«På sikker grunn» er slagordet til NGI, Norges Geotekniske Institutt. Graham Gilbert, prosjektrådgiver innen snø- og steinskred, fortalte om hvordan NGI jobber for at befolkningen skal kunne bygge, bo og ferdes på sikker grunn. NGI er et uavhengig, internasjonalt senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag med over 300 ansatte fra nærmere 40 nasjoner, og har i tillegg til hovedkontoret i Oslo også kontorer i Houston, Texas og Perth, Australia. NGIs markedsområder er
  • offshore energi
  • naturfarer
  • geodata og teknologi
  • geomiljø

NGI tilbyr både sommerjobber og masteroppgaver for studenter.

Line Rouyet har tatt sin doktorgrad i geologi ved UiT, og jobber nå ved NORCE, et uavhengig og tverrfaglig forskningsinstitutt som leverer til offentlig og privat sektor, både innen grunnforskning og operasjonelle produkter. Jordobservasjon, fra droner til satellitter, står sentralt i virksomheten.
NORCE har 750 ansatte med komplementær bakgrunn som arbeider i følgende divisjoner:

  • energi og teknologi
  • helse og samfunn
  • klima og miljø

Også NORCE kan tilby sommerjobber og masteroppgaver til studentene.

Jeanette Kvalvågnes (Statens Vegvesen), Graham Gilbert (NGI) og Line Rouyet (NORCE). Foto: Kai Mortensen
Mingling ved stands i Solhallen. Foto: Kai Mortensen
Statens Vegvesen sin stand. Foto: Kai Mortensen
Grafittprøver fra Skaland Graphite. Foto: Kai Mortensen
Equinor sin stand. Foto: Kai Mortensen
Prof. Giuliana Panieri sammen med Johanne Sofie Lund og Siri Karlsen. Foto: Kai Mortensen
Ved standen til Aker BP. Foto: Kai Mortensen
Oljedirektoratet sin stand. Foto: Kai Mortensen
Vel blåst for en vellykket Karrieredag! iEarth-studentene f.v. Emilie, Isak, Eline, Vidar, Lovisa og Truls. Foto: Kai Mortensen

Kortnytt fra Institutt for geovitenskap, Fakultetsadministrasjonen ved NT-fak
Mortensen, Kai kai.mortensen@uit.no Rådgiver
Vi anbefaler